Günün zam kararı Resmi Gazete ile geldi

Günün zam kararı Resmi Gazete ile geldi

Ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de. –– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih :
Günün zam kararı Resmi Gazete ile geldi

DASK tutarlarına da zam geldi

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda tarife değişti. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarken betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de yükseltildi

Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) değişiklikler yaşandı. Her yıl güncellenen tarifeler duyuruldu.

Yapı Tarzı Eski bedel (Yeni) Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
A- Betonarme 1134 TL 1.268 TL
B- Diğer 782 TL 874 TL

YÜZDE 11'İ AŞAN MİKTARLARDA ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.

Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseldi.

DASK NELERİ KARŞILIYOR?

Depremin ardından bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zararınızı karşılıyorsunuz.

DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına alıyor.

NEYİ KARŞILAMAZ

DASK, enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları karşılamıyor.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabiliyor.

TEMİNAT KAPSAMINA ALINMAYAN YAPILAR

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar DASK kapsamında sigortalanmıyor. Bu tarz yapıları İhtiyari Deprem Sigortası ile sigortalayabilirsiniz.

19 Ocak 2021 SALI- Resmî Gazete- Sayı : 31369

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A- Betonarme

1.268

B- Diğer

874

”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Prim indirimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Teminat başlangıç tarihi 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2 nci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye ve/veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Teminat

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A- Betonarme 1.268 TL
B- Diğer 874 TL

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısından kritik fezleke çıkışı!
20 Kurum 82 personel Alımı yapıyor, bazılarında KPSS şartı yok, sadece kura var
Emekliler ve EYT'liler dikkat! Maaş % 50 oluyor
Uzman yardımcılığı için 380 TL sınav ücreti
İstanbul Yeditepe Yapı Danışmalık 27 İşçi Alacak
Ankara Çankaya İmar 2 İşçi Alacak
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Nadir hastalıklarda 'tarama' uyarısı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, destekçileriyle Erivan sokaklarında yürüdü
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Emniyet Eski Müdürü'ne 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası
Üç ismin bakan olması bekleniyor!
MB: Sıkı para politikası, kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecek
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
TCMB'nin döviz rezervleri 144 milyon dolar arttı
Yüz yüze eğitim kararı! Bir üniversite daha açıkladı
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak

Benzer Haberler