Anasayfa » İşveren » Yapı İşlerinde İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu Ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

Yapı İşlerinde İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu Ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

Yapı İşlerinde İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu Ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

Tarih :
Yapı İşlerinde İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu Ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununda, işverenlerin genel yükümlülükleri Kanunun 4. maddesinde açıklanmış olup işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Bu çerçevede;

-Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, organizasyon yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmakla,

-İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyip, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla,

-Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla, .

-Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almakla,.

-Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışında çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almakla,

yükümlü tutulmuşlardır. Ayrıca işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması da işverenlerin bu sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği ile yapı işlerinde faaliyet gösteren işverenlere Kanunun 4. maddesinde yükümlüklerin dışında bazı yükümlülükler daha getirilmiştir.

Yapı işleri nedir?

Yönetmelikte, yapı işleri, inşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan ve Ek–1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Yapı işleri kapsamına hangi işler girer?

Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan yapı işleri kapsamına giren işler ;

Kazı, yarma ve doldurma işleri

Hafriyat

İnşa

a) Bina

b) Set, baraj

c) Yol, demiryolu, havai hat

ç) Tünel

d) Metro

e) Köprü

f) Çelik yapı

g) İskele, liman, dalga kıran, gemi

ğ) Kanalizasyon, lağım

h) Kuyu

ı) Kanal

i) Duvar

j) Sıva, badana, boya işleri

k) Elektrik tesisatı

l) Sıhhi tesisat

m) Kalorifer tesisatı

n) Dülgerlik

o) Marangozluk

Prefabrike elemanların inşası ve sökümü

Montaj işleri

Değiştirme ve donatma

Tadilatlar

Yenileme

Tamir

10– Söküm

11– Yıkım

12– Restorasyon

13– Bakım, boyama ve temizleme

14– Drenaj

15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma

Yapı işlerinde işveren ve alt işverenlerin sorumlulukları nelerdir?

Yapı işlerinde faaliyet gösteren işverenler, Kanunun 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanı sıra,

a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,

b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,

ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını,

d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,

e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini,

f) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını,

g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini,

ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,

h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını,

ı) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını

sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Hal böyle olmakla birlikte işveren ve alt işverenler; bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında,

a) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, yapı işlerinde asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri almak.

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate almak

zorundadırlar.

Ayrıca, inşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

Proje sorumlusunun sorumlulukları nelerdir?

Yönetmelikte proje sorumlusu, işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

İşveren, Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu tayin edebilir.

İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmazmaktadır.

Sözkonusu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu da etkilememektedir.

Diğer kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

Kendi nam ve hesabına çalışanlar, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate alırlar. Kendi nam ve hesabına çalışanlar Yönetmelikte, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmış olup;

a) Kanunun 19. maddesi ve 23. maddesinin birinci fıkrası ile Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-4’e,

b) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7. maddesine,

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Kaynak : SGK Rehberi
Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı
Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 7 maddesi kabul edildi
Türk heyeti, Rus tarafına taleplerini iletti
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yalova Belediye Başkanı' açıklaması
İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz
Bakan Pakdemirli: Ödemeler yarın yapılacak
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun
Ali Erbaş: Bugünden itibaren umre talepleri alınmayacak
Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
O işçilerin ücreti arttı!

Benzer Haberler