Anasayfa » Medya Haberleri » Çalışanlar dikkat! Görev yeri değişikliği ile ilgili kritik ayrıntı...

Çalışanlar dikkat! Görev yeri değişikliği ile ilgili kritik ayrıntı...

Çalışanlar dikkat! Görev yeri değişikliği ile ilgili kritik ayrıntı...

Tarih :
Çalışanlar dikkat! Görev yeri değişikliği ile ilgili kritik ayrıntı...
>İşçi, çalıştığı bölümden, birimden veya şubeden memnun memnun olabilir. Ancak zaman zaman işveren tarafından işçinin şubesi değiştirilebilmektedir.

Her ne kadar bu durum bazı işçilerin hoşuna gitmese de şube değiştirilmek durumunda kalınmaktadır. Ancak bu duruma maruz kalan işçinin aklına şu soru gelmektedir; İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür?

İş Kanunu'na göre; işveren, iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği, işyeri uygulamaları ve benzeri kaynakların sağladığı çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi bu durumda arabulucuya başvurma şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir.

Öte yandan sözleşmede iş değişikliklerinin çalışan tarafından kabul edileceği yönünde bir madde bulunması, işverene bu konuda istediği değişiklikleri yapabilme olanağı vermektedir.

İşçinin yapılan değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, sözleşmede yer alan bu hükme dayanılarak "sözleşmeye aykırılık" gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilebilir.

Makale-özel
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler