Anasayfa » GSS » GSS borcu olanlara Bağ-Kur’dan aylık bağlanmayacak

GSS borcu olanlara Bağ-Kur’dan aylık bağlanmayacak

GSS borcu olanlara Bağ-Kur’dan aylık bağlanmayacak

4/1-( b) bağ-kur hizmetleri ile aylık bağlanması hakkındaki hüküm; ‘’Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunan veya ölen 4/1-(b) sigortalıları ile bunların hak sahiplerine aylık bağlama işlemlerinin yapılabilmesi için sigortalının genel sağlık sigortası primleri dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.’’

Tarih :
GSS borcu olanlara Bağ-Kur’dan aylık bağlanmayacak

4/1-( b) bağ-kur hizmetleri ile aylık bağlanması hakkındaki hüküm;

‘’Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunan veya ölen 4/1-(b) sigortalıları ile bunların hak sahiplerine aylık bağlama işlemlerinin yapılabilmesi

için sigortalının genel sağlık sigortası primleri dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.’’ Şeklinde olduğundan, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalılardan; 4/1-(b) kapsamında hizmetleri bulunanların, tahsis talebinde bulunmaları halinde bunlar hakkında ki işlemleri SGK Şu şekilde yapacaktır. bağ-kur yani 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanıp ticari faaliyetine son verdiğini beyan edenler ,Yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan ve faaliyetini sona erdirdiğini beyan eden 4/1-(b) sigortalısının aylığı, tahsis talep tarihine kadar genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödemesi ve tahsis talebinde bulunması şartıyla bağlanacaktır.

Örnek 1: Sigortalı A, 4/1-(b) kapsamında aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirerek 26/2/2009 tarihinde tahsis talebinde bulunmuştur. Sigortalı faaliyetine 31/12/2008 tarihinde son vermiş olmakla birlikte talep tarihi itibariyle prim borcu bulunmaktadır. Bu durumda sigortalının talebi prim borcunun bulunması nedeniyle reddedilecek ve sigortalı prim

borcunu ödeyip yeniden talepte bulunması halinde tarafına aylık bağlanacağı hususunda bilgilendirilecektir. Tahsis talep tarihinde prim borcunun bulunması nedeniyle talebi reddedilen sigortalıdan, prim borçlarını ödemesini müteakip tekrar tahsis talep dilekçesi alınarak yeni talep dilekçesine göre aylık bağlanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1 deki sigortalı prim borcunu 5/3/2009 tarihinde ödeyerek 6/3/2009 tarihinde tahsis talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalıya tahsis talebinde bulunduğu tarihi

takip eden aybaşından 1/4/2009 tarihi itibariyle aylık bağlanacaktır.”

Yani sigortalıların aylık talebinde bulunmaları halinde; talep tarihlerinde GSS primi dahil herhangi bir prim borcu varsa talebi reddedilmelidir. Prim borcunu ödedikten sonra tekrar talep alınarak bu yeni talebi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Fakat bu duyurunun iletilme tarihi olan 13/11/2013’den önce GSS prim borcu sorgulanmadan aylık bağlanmış olan sigortalılarımızın GSS prim borcu bulunduğunun tespit edilmesi durumunda aylıkları durdurulmadan GSS prim borçları MOSİP tarafından otomatik olarak aylıklarından kesilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler