Anasayfa » İlan » Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı

Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı

Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı

Tarih :
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı

İlan Detayları

- Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

.4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- 4 Yıllık Lisans mezunu olmak

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.

8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

9- ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2018 yılı Lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavının herhangi birinden KPSS P3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak.

10- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

B) ÖZEL ŞARTLAR

Büro Görevlisi:

a) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c) Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

e) Kırıkkale merkez İlçe de geriye dönük en az 1 sene ikamet ediyor olmak.

f) İlan detaylarına Vakfımız ilan panosundan ulaşılabilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler