Yüzbinler 'kadro' aldı, onlar hala bekliyor!

Yüzbinler 'kadro' aldı, onlar hala bekliyor!

Bakanlık'ta çalışıyorlar: Kadroları yok! Kamudaki farklı istihdam türleri başta sözleşmeliler ve ek ders adı altında çalışanlarda ciddi gelir kaybı oluşturuyor. Esasında kamuda çalışan diğer memurlardan farkları olmayan bu çalışanlar sadece ücret ve her yıl yenilenen sözleşmenin mağdurları

Tarih :
Yüzbinler 'kadro' aldı, onlar hala bekliyor!

Bakanlık'ta çalışıyorlar: Kadroları yok!

Mübaşirler bekledikleri 'GİH' kadrosuna, taşerondan geçen işçilerden genel idarelerde çalışanlar 4/D'li işçi kadrosuna geçiş yaptılar. 'Ek ders'li çalışanlar ise yıllardır tam zamanlı çalışmalarına rağmen bir türlü mesai arkadaşları gibi 'kadro'larına kavuşamadılar.

Bir çoğu öğretmen, eğitici, sosyolog, hemşire, büro memuru vb. ünvanlarda önemli çalışmalar yapıyorlar

İşte tam zamanlı çalışan fakat adı 'Ek ders' olarak geçen çalışanların durumları

Kamudaki farklı istihdam türleri başta sözleşmeliler ve ek ders adı altında çalışanlarda ciddi gelir kaybı oluşturuyor. Esasında kamuda çalışan diğer memurlardan farkları olmayan bu çalışanlar sadece ücret ve her yıl yenilenen sözleşmenin mağdurları. Bir sonraki yıl yine sözleşmeleri yenilenecek mi korkusu ise 'Ek ders' adı altında çalışanların korkulu rüyası. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders adı altında çalışan fakat gerçekte tam zamanlı çalışan personelin 'kadro' talebinin haklı gerekçeleri...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders adı altında çalışan fakat gerçekte tam zamanlı çalışan personelin 'kadro' ları yok. Meslektaşları gibi imza yetkileri bulunmasına rağmen izin ve tayin haklarıda olmayan Bakanlık çalışanlarının aldıkları ücret ise ortalama asgari ücret.

Çalıştıkları günlere ücret alan ek ders görevlisi olarak adları geçsede ders anlatmıyorlar. Öğretmen, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, fizyoterapist, çocuk eğiticisi, büro memuru vb. unvana sahip meslek elemanları olarak görev yapıyorlar.

BAKANLIKTA MESLEK ELEMANLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında “Bakanlık Onayı” ile Ek Ders adı altında tam zamanlı olarak;
---*Usta öğretici
---*Öğretmen,
---*Sosyolog,
---*Sosyal çalışmacı,
---*Hemşire,
---*Fizyoterapist,
---*Çocuk eğiticisi, büro memuru vb. Ünvana sahip meslek elemanları çalışmaktadır.

İSİMLERİ 'EK DERSLİ PERSONEL'

Milli eğitimin ek ders genelgesine göre işe alındıkları için, sadece isim olarak “ek dersli personel” olarak geçmekte ve ders anlatmamaktadırlar. Milli eğitim de çalışan ek dersli personel ile hiç alakası yoktur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının asıl işi olan sosyal inceleme, saha araştırması, raporlama, büro işlemleri vb. görevleri yerine getirmekte ve kadrolu meslektaşları ile aynı imza yetkisine sahip olmaktadırlar. Bakanlığın tüm birimlerinde ve kuruluşlarında bir fiil, yıl boyunca çalışmaktadırlar.

AYNI İŞİ YAPIYORLAR STATÜLERİ YOK

Yıl boyunca iş giriş çıkışı yapılmadan sonraki yıllarda da istihdam edilen bu deneyimli personellerin, kadrolu meslektaşları ile aynı işi yaptığı halde bir statülerinin olmaması, ücretlerinin diğer personele oranla çok düşük olması, resmi ve dini bayram ve tatillerde daha da düşmesi vicdanları yaralamakta ve hak ihlaline sebep olmaktadır. Ve sadece düşen ücret değil, sigorta primleri de 17/18 güne kadar düşmektedir.

İZİN HAKLARI VE TAYİN HAKLARI DA YOK

Sosyal devlet anlayışı, adalet ve eşitlik ilkesi gereği her çalışanın özlük hakkının olması zorunlu iken, Aile Bakanlığında tam zamanlı çalışan ek dersli meslek elemanlarının süt, doğum, ölüm, analık, babalık, asker, tatil(yıllık) vb. hiçbir izin hakkı, diğer çalışanlarda olduğu gibi yolluk, eğitim, danışmanlık, tayin, işsizlik sigortası vb. hakları da bulunmamaktadır. Ayrıca yer değiştirme ya da tayin hakkı olmadığı için evlilik durumunda, aile bütünlüğünü bozmamak için işten ayrılmak zorunda kalmaktadırlar.

GENELGE BELİRSİZLİĞİ FARKLI UYGULAMA GETİRİYOR

Bu çalışanlar istihdam edilme süreçlerinde hakları konusunda yeterli bir şekilde bilgilendirilmemekle birlikte, genelgenin yeterince açıklayıcı olmaması nedeniyle iller hatta kuruluşlar arasında uygulama farklılıkları olmakta ve ek dersli çalışanların mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.

YILLARDIR DEVLETTE ÇALIŞAN BU PERSONEL KADRO BEKLİYOR

Bakanlık bünyesinde yıllardır çalışan bu personel özlük ve mali haklar yönüyle bir çok kayıp yaşıyorlar. Ders görevlisi olarak adları geçsede esasen bu tamamen istihdam biçimi ve ek dersle ilgili bir işlem yapmıyorlar. Fedakarca çalışan bakanlık personeli devlette eşine az rastlanır istihdam biçimine göre şekillendirilmiş fakat tam zamanlı çalışma koşullarının 'kadro' ile taçlandırılmasının hem hakkın gereği hem de sosyal devletin gerekliliği olarak görülüyor.

Ve kendi ifadeleriyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ederek şöyle sesleniyorlar: '#AileveÇalışmaBakanlığıEkDerseKadro' bekliyor

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler