Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı

Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı

Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı

Tarih :
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı

Geçtiğimiz günlerde ele aldığımız, sözleşmeli personel statüsünün disiplin hukuku oluşturulmalı balıklı yazı sonrasında, bu statüde yaşanan diğer sorunları ele alıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, 4/B sözleşmeli personel için disiplin hukukunun oluşturulması gerektiğine dikkat çeken bir yazı yayınlamıştık.

Bu yazı sonrasında hem 3+1 uygulaması hem de 3+1 uygulamasının bulunduğu kurumlarda çalışan sözleşmeli personel, bu statüdeki diğer sorunların da ele alınmasını talep etmiştir.

Hali hazırdaki uygulamada, daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, 3+1 uygulamasında dahi yeknesaklık bulunmamaktadır.

Eğer sözleşmeli personel statüsü bu şekilde devam edecekse, yani 3+1 sistemi genel kural ile belirlenmişse, 3+1 uygulaması diğer kurumları kapsamalıdır. Bu bağlamda bir üniversitelerdeki sözleşmeli personel de 3 yıl sonra kadroya geçebilmelidir.

Sözleşmeli personel şuan ne unvan değişikliği, ne görevde yükselme, ne de yurt dışı görevlendirme hakkına sahiptir. Sözleşmeli personelin ücret ve diğer sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmış olmasına rağmen, kurum içi yükselmeye dair bir düzenleme yapılmamıştır.

Ne yazık ki Ak Parti hükümeti, personel mevzuatı konusunda yetkin bir kurum bırakmamıştır. Devlet Personel Başkanlığı kapatılmış, memur dünyasını düzenleyecek hiçbir kurum kalmamıştır. Bahsettiğimiz sorunları ele alabilecek, bunun kaygısını duyan kimse de bulunmamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir facia olarak durmaktadır. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatındaki kurumlar ise bu sorunlarla ilgilenmek istememektedir.

Ancak kamu dünyasında sayıları gittikçe artan sözleşmeli personel, artık bu sorunun tarafları tatmin edecek bir şekilde ele alınmasını talep etmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler