Anasayfa » Medya Haberleri » 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?

5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?

5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?

5510 a tabi memur emekli olduğunda 5434 e tabi emsal görevi esas alınarak emekli ikramiyesini alacaktır. Sitemizde yapılan yorumlardan ve gelen ziyaretçi sorularından 2008 yılı sonrasında ilk defa memurluğa başlamış olanlardan emekli olma sırasında emekli ikramiyeleri nasıl olacaktır, hesaplama nasıl yapılacaktır konusunu net olarak değerlendirmekteyiz.

Tarih :
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
5510 a tabi memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi esas ve usulleri 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 82 hükmünde belirlenmiştir.

Ek Madde 82 hükmündeki kurallara göre 5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi alabilme şartları;

ADVERTISING

Ads by Teads
-5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanmaktadır. Yani emekli ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usullerde 5434 e tabi memur kıyas alınmaktadır.

Yani, 5510 a tabi Mühendis, Doktor gibi 3600 ek göstergesi olan meslek gruplarından 30 hizmet yılı yaptıktan sonra emekli olacaklara ödenecek olan emekli ikramiyesinde, 5434 e tabi Mühendis, Doktor gibi 3600 ek göstergesi olan kişinin emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesi tutarı kadar emekli ikramiyesi ödenir. Bugün için; 30 hizmet yılı ¼ ve 3600 ek gösterge esas alınarak hesaplama yapıldığında, yani 5510 a tabi olanlar için uygulanmayan ancak emekli ikramiyesinde kıyas alınarak hesaplama yapılacağından sadece emeklilik ikramiyesi tutarının bulunması için memurun derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı unsurları üzerinden yapılan hesaplama sonucunda TL. emekli ikramiyesi ödenecektir.


Sonuçta; 5434 ve 5510 a tabi aynı durumdaki memurlar için emeklilik ikramiyesi tutarlarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

Yine herhangi bir üst sınır yoktur, sadece 1 yıldan az sürelere ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Bu konudaki Ek Madde 82 hükmü şu şekildedir; "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usüller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir."

Bu maddede belirtilen "Kanunun geçici 4 üncü maddesi" 5434 e tabi memurları belirtmektedir. Yani 5434 hükümleri uygulanarak 5510 a tabi memurlara da emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını belirtmektedir.

Önemli detay; 5510 a tabi memura emekli ikramiyesi ödenmesinde son emekli olunduğu tarihteki statüsüne bakılır:


5434 e tabi memurların emekli ikramiyesi ödenmesinde son statünün memur mu, işçi mi, esnaf mı olduğuna bakılmaz, ANCAK, 5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka son statünün memur olması şartı aranmaktadır.

Yani, 30 yıl memur, sonra 1 gün, 10 ay, 3 yıl vb. gibi bir süre de işçi veya esnaf olursa bu memurun 30 yıllık hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenmez.

Sonuç değerlendirme; 5510 a tabi memurlar emekli aylıklarını prime esas kazançları esas alınarak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden alacak olmakla birlikte, EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 5434 hükümleri uygulanarak alacaklardır, yani görev aylıkları üzerinden değil 5434 e tabi olanların SGK primlerine esas tutulan unsurlar esas alınarak hesaplanan brüt tutar esas alınarak her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyelerini alacaklardır.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler