Anasayfa » İlan » İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılan akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi'nde belirtilen şartları taşımak kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

A- Başvuruda İstenecek Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi, (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır)

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Adli sicil belgesi,

5. Hizmet belgesi, (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için)

6. Üç adet fotoğraf, (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)

7. Adayların Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomaları ile Doçentlik ve diğer eğitim belgelerinin aslı veya Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, (E-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.)

8. a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (6) adet CD,

b) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD,

9. Birer adet yüksek lisans ve doktora tezine ait CD ve bu tezlere ait intihal tespit programları üzerinden alınmış rapor,

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.

B - Açıklamalar:

1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statülüdür. Profesör ünvanlı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent ünvanlı olanlar ise Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

2. Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3. Adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

6. Başvurunun kabul edilebilmesi için Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin 9. Maddesine göre "Ön Değerlendirme Komisyonunun Olumlu Görüşü" gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge kapsamında "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu"nu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır).

7. Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler