İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası sayılıyor mu?

İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası sayılıyor mu?

Tarih :
İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası sayılıyor mu?
Değerli okurlar, bugün işyerinde geçirilen kalp krizlerinin iş kazası sayılıp sayılmamasından bahsedeceğim.

Çalışma hayatında hiç karşılaşmak istemediğimiz ve en çok üzüldüğümüz durumlardan birisi “iş kazası” olayıdır. Maalesef iş kazaları da neredeyse her sektörde olmakla beraber inşat ve madencilik sektöründe daha sık yaşanmaktadır.

İş kazalarının önlenmesi adına mevzuatta hem işverenlere hem de çalışanlara önemli sorumluluk yüklenmiştir. Ülkemizde iş kazalarının giderek artması ile de yasa koyucu tarafından 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.

Yazının devamı için tıkayınız

Kaynak : Milli Gazete

Benzer Haberler