Anasayfa » Emekli » 2.626 TL'lik ödemeden hangi emekliler faydalanabilir?

2.626 TL'lik ödemeden hangi emekliler faydalanabilir?

2.626 TL'lik ödemeden hangi emekliler faydalanabilir?

Tarih :
2.626 TL'lik ödemeden hangi emekliler faydalanabilir?

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

Devlette genel cerrahi uzmanı olarak çalışmamı takiben yaş haddinden emekli oldum. Şu an işyeri hekimi olarakçalışıyorum. Emekli doktorların maaşlarına KHK ile ayda ortalama 2.626 TL ilave edilmesine karar verildi. Arkadaşlarım yararlanıyor, ancak ben fiilen çalışmam nedeniyle istifade edemiyorum. Bundan yararlanmam mümkün olur mu?

Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde; "Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Belirttiğiniz ilave ödemeden yararlanabilmek için sosyal güvenlik destek primi ödememek ve emekli olduktan sonra çalışmamak gerekmektedir. Siz sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıştığınız için ilave ödemeden faydalanamanız mümkün değildir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler