Anasayfa » İlan » Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

2) Öğretim Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 31'inci maddesine göre yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:

Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi (https://personel.sivas.edu.tr 'den temin edilebilir)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

9) Fotoğraf (3 Adet)

10) İş Deneyim Belgesi

Açıklamalar:

1) "Öğretim Görevlisi" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS

4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http://www.sivas.edu.tr adresinden

ulaşılabilir. 4808/1-1

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler