Anasayfa » İlan » Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2020-01

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLARI:

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun unvan, ilan numarası ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi (onaylı)

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) İle başvurular Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

DUYURUYA BAŞLAMA TARİHİ : 03.07.2020

SON BAŞVURU TARİHİ : 17.07.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 21.07.2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 24.07.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 27.07.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.msgsu.edu.tr

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler