Anasayfa » İlan » Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak

Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak

Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak

Tarih :
Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Türkiye İş Kurumu

GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMOLUK ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yayınlanma Tarihi: 29.06.2020

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 03.07.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 2

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 1. GENEL AÇIKLAMAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,
 8. Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
 9. Erkek adaylar için askerliğini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 11. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.
 12. Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 13. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklemeksizin feshedilecektir.
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 15. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
 1. ÖZEL ŞARTLAR

1- Son başvuru tarihi itibariyle 18 - 45 yaş aralığında olmak,

2- En az ilköğretim mezunu olmak,

3- Kat Hizmetleri Kurs Belgesine sahip olmak,

 1. KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV

1. İŞ-KUR tarafından Çamoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne bildirilen başvurular arasından ilan edilen her birimdeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Çamoluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde 07/07/2020 Salı günü saat:11:00'da yapılacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara kura tarihinden 3 iş günü sonunda mülakat yapılacaktır.

3. İstenilen belgeler ilana başvuru tarihinin bitiminden sonraki ilk işgünü ibraz edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazana asıl ve yedek adayların listesi sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular internet sitemizde (www.camolukogretmenevi.com.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

 1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Adaylarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 1. ATANMAYA HAK KAZANA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgah belgesi,
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığı gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)
 10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair Sağlık Raporu

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Türkiye İş Kurumu

GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMOLUK ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yayınlanma Tarihi: 29.06.2020

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 03.07.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 1. GENEL AÇIKLAMAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,
 8. Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
 9. Erkek adaylar için askerliğini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 11. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.
 12. Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 13. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklemeksizin feshedilecektir.
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 15. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
 1. ÖZEL ŞARTLAR

1- Son başvuru tarihi itibariyle 18 - 45 yaş aralığında olmak,

2- En az lise mezunu olmak,

3- Kat Hizmetleri Kurs Belgesine sahip olmak,

 1. KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV

1. İŞ-KUR tarafından Çamoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne bildirilen başvurular arasından ilan edilen her birimdeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Çamoluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde 07/07/2020 Salı günü saat:11:00'da yapılacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara kura tarihinden 3 iş günü sonunda mülakat yapılacaktır.

3. İstenilen belgeler ilana başvuru tarihinin bitiminden sonraki ilk işgünü ibraz edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazana asıl ve yedek adayların listesi sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular internet sitemizde (www.camolukogretmenevi.com.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

 1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Adaylarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 1. ATANMAYA HAK KAZANA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgah belgesi,
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığı gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)
 10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair Sağlık Raporu
Kaynak : SGK Rehberi
Piyasalar hareketli: Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar..
Elazıg İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Geçici 3 İşçi Alacak
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kamu bankalarından yeni faiz hamlesi!
MHP'den Adil Gür'e sert sözler! 'Haddini bilmelidir'
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstifalarla; AK Parti’den kopacak % 1, CHP’den kopacak % 10!
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!
Muharrem İnce ittifak kararını verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakanlık açıkladı...
Meclis EYT'lileri unuttu
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmündedir
İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Öğretmenlerin iller arası nakil kontenjanları açıklandı
Faiz silme kampanyası başlatılsın vatandaş yükten kurtulsun
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
Altuğ dolara dikkat çekmişti! Paranın değerini ne belirliyor?
Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
Vergi kaydına dayanarak geçmişten Bağkur kaydı mümkün mü?
Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır
Öğretmenlerin iller arası nakil kontenjanları açıklandı
Analistler altındaki yükselişe ne dedi?
Okulların telafi eğitimine ilk ertleme kararı geldi!
Uludağ Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
BDDK'dan yeni swap adımı geliyor!
Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
Afyonkarahisar Tatarlı Taşımacılık Geçici 17 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Koronavirüsün merkez üssünde korkunç bilanço
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programı ilanı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Direniş dalgası yayıldı
'Cumhurbaşkanımız dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır'
Akşener, Bahçeli’nin çağrısına yanıt verdi!
Terörle mücadelenin yeni A takımı
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Bakan Koca: Sorumlu davranmaya davet ediyorum
Karantina bölgesinden ayrılan 10 kişiye ceza
AK Parti'den döviz açıklaması: Saldırılara geçit vermeyeceğiz
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Davutoğlu: Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim
Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor İşte piyasada son durum
Muharrem İnce'nin asıl hedefi belli oldu
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ev kredisinde dikkat! Kamu bankalarının yeni faizleri belli oldu!
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Asgariden prim ödeme emekli aylığını düşürür mü?
Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur?
Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi
İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi

Benzer Haberler