Anasayfa » İlan » Eğirdir Su Ürünleri Arş. Enst. Geçici İşçi Alacak

Eğirdir Su Ürünleri Arş. Enst. Geçici İşçi Alacak

Eğirdir Su Ürünleri Arş. Enst. Geçici İşçi Alacak

Tarih :
Eğirdir Su Ürünleri Arş. Enst. Geçici İşçi Alacak

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Türkiye İş Kurumu

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayınlanma Tarihi: 29.06.2020

Çalışma Şekli Geçici / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 03.07.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) BAŞVURU ŞARTLARI İLE MÜLAKAT İŞLEMLERİ

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumuna haiz olmak.
 6. İşin niteliği gereği Kurumun çalışma alanı arazide olduğu için adayların aktif araç kullanabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 7. Çalışma en fazla 5 ay 29 gündür.
 8. İstenilen belgeler; Diploma, kimlik ve ehliyettir.
 9. İstenilen belgeler adaylar tarafından belirlenen mülakat tarihinde saat 11:00'e kadar EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'ne elden teslim edilecektir. Belge kontrolü sonucu sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylar aynı gün saat 14:00'de mülakata alınacaklardır.
 10. Belge teslim ve sözlü mülakat gün, saat ve yeri 29.06.2020 tarihinden itibaren EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ internet sitesinde (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/sarem) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Fiziki ortamda başvuru alınmayacaktır.

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Türkiye İş Kurumu

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayınlanma Tarihi: 29.06.2020

Çalışma Şekli Geçici / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 03.07.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 2

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) BAŞVURU ŞARTLARI İLE MÜLAKAT İŞLEMLERİ

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumuna haiz olmak.
 6. İşin niteliği gereği Kurumun çalışma alanı arazide olduğu için adayların aktif araç kullanabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 7. Çalışma en fazla 5 ay 29 gündür.
 8. İstenilen belgeler; Diploma, kimlik ve ehliyettir.
 9. İstenilen belgeler adaylar tarafından belirlenen mülakat tarihinde saat 11:00'e kadar EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'ne elden teslim edilecektir. Belge kontrolü sonucu sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylar aynı gün saat 14:00'de mülakata alınacaklardır.
 10. Belge teslim ve sözlü mülakat gün, saat ve yeri 29.06.2020 tarihinden itibaren EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ internet sitesinde (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/sarem) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Fiziki ortamda başvuru alınmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur?
Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi
Karantina bölgesinden ayrılan 10 kişiye ceza
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Muharrem İnce ittifak kararını verdi
Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor
Akşener, Bahçeli’nin çağrısına yanıt verdi!
Bedelli için istifa edene tazminat hakkı
İkinci el' düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında!
Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Evde bakım parası hakkında her şey
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Bizimkiler’in Cemil’inin son durumu sevenlerini üzdü...
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü.
Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
AK Parti'de 21 maddelik kongre paketi
Ev kredisinde dikkat! Kamu bankalarının yeni faizleri belli oldu!
Nakit ihtiyacına yüzde 0.79'luk çözüm!
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
Altın yeni zirvesini gördü
Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!
Dolar, 7,11'i aştı
Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi depremi!
Virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Analistler altındaki yükselişe ne dedi?
Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?
Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
Bakan Soylu'dan 'ikinci dalga' açıklaması

Benzer Haberler