Anasayfa » İlan » Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c- doktor öğretim üyesi ; başvuru şartlarI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

AÇIKLAMA

TIP

FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Göz Hastalıkları

ABD

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Çocuk Cerrahisi

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Dahili Tıp Bil. Böl.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak

Dahili Tıp Bil. Böl.

Kardiyoloji ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Pediatrik ekokardiyografi ve pediatrik anjiografi ile ilgili eğitim almış olmak

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Acil Tıp ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Ultrason eğitimi almış olmak

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Kulak, Burun, Boğaz

Hast. ABD

Doçent

1

1

Otoloji alanında radyolojik üç boyutlu modelleme tekniği kullanarak çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl.

Deri ve Zührevi

Hastalıklar ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Hemipleji-parapleji hastalarında deri bulguları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

Matematik Böl.

Uygulamalı

Matematik ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olup Difüzyon süreci ve optimal kontrolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. Fizyoterapi ve Reh.

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik fizyoterapi alanında çalışmaları bulunmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

Temel Bilimler Böl. Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji ABD

Profesör

1

1

Endokrin hücrelerde immunohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler