Anasayfa » İlan » Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Öğretim Görevlisi Kadroları için Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları için İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

4- Adayların Transkriptlerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yükseklisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yükseklisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek Lisans Derecesine sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

* Meslek Yüksekokullarında ilan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır.

1- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

* Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.

* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

* Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.

* Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Akademik Birimler/sayfalar/555/12471"

*Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Akademik Birimler/sayfalar/555/12472"

2- Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi ( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.).

7- Tecrübe belgeleri (İlana göre tecrübe yada deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

8- İstenilen sertifikaların başvuru esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

9- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-devlet üzerinden alınan belge.).

12- Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.).

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 3862/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz’da ne kadar oldu?
Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı
‘Terbiyesizlik yapma lan’ diyen kaymakamın yeni görevi belli oldu
Antalya Felez Çevre Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bakan Fahrettin Koca: Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlış
25 şirkete çok ağır ceza!
İBB'nin metro projesi için yurtdışından aldığı kredi haczedilmiş
Nişanından dönerken kazada ölen polis son yolculuğuna uğurlandı
Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi
Taban aylık nedir ve nasıl hesaplanır?
Patronu bu sözler yaktı! Tuzlu ayrını iç mesaiye gel...
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Babacan'ın sözlerine hükümetten sert tepki
Tartışılan atama ve İBB’nin finans sorununun perde arkası!
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte öldü
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yargıtay kararı sonrasında Fettah Tamince'nin YK üyeliği devam edecek mi?
Covid hastası tatile giderken yakalandı
Bakan açıkladı: Sosyal medya için yasa geliyor

Benzer Haberler