Anasayfa » Medya Haberleri » 2828 sayılı Kanuna göre atanacak 1.343 kişide hangi özel şartlar aranıyor?

2828 sayılı Kanuna göre atanacak 1.343 kişide hangi özel şartlar aranıyor?

2828 sayılı Kanuna göre atanacak 1.343 kişide hangi özel şartlar aranıyor?

Tarih :
2828 sayılı Kanuna göre atanacak 1.343 kişide hangi özel şartlar aranıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yer alan bin 343 kişiyi, 2828 sayılı kanun kapsamında atamasını yapacak. Bin 343 kişilik alım için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göretercihler 1 ila 15 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlara yerleştirme, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak Kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde hak sahipleri, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadrolara veya pozisyonlara tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

Genel şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamı” ile bu bölümde yer alan şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle adayların kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

Adaylar tercihlerinin yaparken bazı kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapıldıktan sonra uzun bir süre nakil yapmadığını bilmesi gerekiyor. Yine bazı kurumlar atama için özel şartlar aramaktadır. Şayet belirtilen şartlar taşınmazsa yerleştirme yapılsa dahi atamanın olmayacağı bilinmelidir. Aşağıdaki kurumların tercihlerinde adayların karşılarına nelerin çıkacağını bilmesi gerekiyor. Bu nedenle bu kurumları tercih edenler, aşağıda yer alan kurumların özel şartlarını dikkatli birşekilde okuması gerekiyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Genel Müdürlüğüne yerleşen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadroları tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA KUVVETLERI KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına atanacakların ilgili mevzuat gereği sağlam olmaları, sevk edilecekleri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Devlet Memur Adayı Olur" kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması
gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMEN)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik kadrolarını tercih edecek adayların öğretmen yetiştiren Fakültelerden mezun olmaları veya Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmen kadrolarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD Genel Müdürlüğü pozisyonlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak zorundadır. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 5 yıl süre ile görev yapmadan görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. Bu nedenle TPAO’yu tercih edecek adaylardan atanmadan önce ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu istenecektir. TPAO’yu tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Türk Standartlari Enstitüsü pozisyonlarına yerleştirlecek adaylar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler