Vatani Hizmet aylığı nedir ve 2020 yılında kimlere ne kadar ödenir?

Vatani Hizmet aylığı nedir ve 2020 yılında kimlere ne kadar ödenir?

Tarih :
Vatani Hizmet aylığı nedir ve 2020 yılında kimlere ne kadar ödenir?

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun V Cetvelinde ismi belirtilenlerin aylıklarının hesaplanmasında, isimlerinin karşılarında belirtilen gösterge rakamları esas alınır. Ancak, bu Cetvelin (A) ve (B) bölümlerinde belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise, yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i, diğer yakınları için ise %50'si) esas alınarak ödenir.

Şeref Aylıklarının kimlere ve ne tutarda ödeneceğini 1005 sayılı "İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesine bakarak öğreniyoruz.
Bu Kanunun 1 inci maddesine göre;

1- Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları,
2- 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına,
3-1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına,
hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanmaktadır.
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki V. Vatani Hizmet ve Şeref Aylıkları cetvelinde;
"1. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (5.750) gösterge rakamı, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (6.503) olarak uygulanır.

2. Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif Kanunlarda yer alan gösterge rakamları 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için (6.503), dul eşleri için (5.203), diğer yakınları için (3.619) olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Cetvelde diğer yakınlara ödeme yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte 1005 sayılı Kanunda yakınlara ödeme yapılacağından bahsedilmemiştir.
Bu ödemenin parasal tutarı ise; Kendileri için 6.503 x 0,146061 = 949,83 TL, eşler içinse 5.203 x 0,146061 = 759,95 TL dir.

Ölenlerin hak sahiplerine ödeme yapılır mı?

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Yukarıda belirtildiği üzere eşe ödenecek rakam % 75 oranını geçmektedir.

Ödenen aylık tutarı yükselebilir mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenmektedir. 2020 yılı Ocak ayına göre 30 günlük net asgari ücret 2.104 TL olup, bunun % 75 i ise 1.578 TL'dir.

Ödenen aylıklar haczediebilir mi?

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

Şeref aylığı alanların listesi

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun V Cetvelinde Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı alanların listesine yer verilmiştir.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler