İşvereni ve işçiyi rahalatacak genelge! Çalışma Bakanlığı adım atarsa....

İşvereni ve işçiyi rahalatacak genelge! Çalışma Bakanlığı adım atarsa....

Tarih :
İşvereni ve işçiyi rahalatacak genelge! Çalışma Bakanlığı adım atarsa....

Birçok işveren kısa çalışma ödeneğini tamamlamak istiyor. Ancak bunun uygulamaya ters düşebileceği endişesini taşıyorlar. Bu kapsamda yayımlanacak bir genelge hem işvereni hem de işçiyi rahatlatabilir.

Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde çalışanların eline geçen ücret düşüyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler içinse aradaki fark daha da fazla. Ancak kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle çalışanın ücreti arasındaki farkın işveren tarafından kapatılması söz konusu olabilir. Aradaki farkın tamamen ya da kısmen kapatılması için pek çok işverenin iradesi var. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle işverenlerin endişesi giderilirse pek çok işveren adım atar ve bu sayede çalışanların gelir kaybı azalır.

Nisan ayında kısa çalışmaya gidilen bir işyerinde son 12 aydır asgari ücretle çalışan bir işçiye 1.580,6 TL kısa çalışma ödeneği ödeniyor. Dolayısıyla bekar bir asgari ücretlinin mart ayı net maaşıyla eline geçen kısa çalışma ödeneği arasında 744 liralık bir fark oluşuyor.

İşte bu farkın kapatılması konusunda işverenlerin iradesi var. Pek çok işveren, işçinin ücretiyle kısa çalışma ödeneği arasındaki farkı; sadakat primi, zor gün tazminatı adı altındaki çeşitli ödemelerle kapatmak istiyor.

İşverenlerin endişelerinin giderilmesi ve fark ödemelerinin daha fazla işveren tarafından yapılabilmesi için Bakanlığın bağlayıcı bir şekilde fark ödemesi yapılmasının kısa çalışma uygunluk tespiti açısından sorun oluşturmayacağını ifade etmesi yerinde olacaktır. Bu ifade sonrası işverenler rahatlıkla fark ödemelerini yapabilir. Ayrıca SGK’nın da bu ödemelerin nasıl ödeneceğini, kısa çalışma nedeniyle prim günü olmayan işçilere yapılacak ödemelerin nasıl muhasebeleştirileceğine yönelik bir düzenleme yapması yerinde olacaktır.

Kaynak : Akşam

Benzer Haberler