Anasayfa » İşveren » İşverenin 1’den fazla işyerinin bulunması ve iş güvencesi

İşverenin 1’den fazla işyerinin bulunması ve iş güvencesi

İşverenin 1’den fazla işyerinin bulunması ve iş güvencesi

Tarih :
İşverenin 1’den fazla işyerinin bulunması ve iş güvencesi

İş güvencesi kapsamından yararlanmak ve işe iade davası açmanın şartlarının arasında işyerinde çalışan sayısının otuz ve daha fazla olması aranmaktadır. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin olması halinde ise işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre hesaplanmayacaktır. Aynı işverenin farklı iş kollarına ait işyerlerindeki çalışan sayıları ise iş güvencesi kapsamı açısından ayrı ayrı değerlendirilecek, çalışan sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Bu husus, 4857 sayılı İş Kanunu madde 18 fıkra 1 ve 4 ile düzenlenmiştir. Bu konuda Yargıtay 22. HD’nin 2012/18776 E. ve 2012/21696K. Ve 09.10.2012 tarihli kararı emsal karar niteliğindedir. Yargıtay’a konu davada, davacı bakanlığa bağlı okulda aile birliği ile yapılan iş sözleşmesine dayalı olarak ücreti okul aile birliği tarafından ödenmek sureti ile çalışmaktadır. İş sözleşmesi okul aile birliği tarafından feshedilmiştir. Yargıtay kararında, davacının davalı bakanlığa bağlı okulda, okul aile birliği ile yapılan iş sözleşmesine dayalı olarak, ücreti okul aile birliği tarafından ödenmek suretiyle işçi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin okul aile birliğinin kararı ile feshedildiğini, fesih tarihinde okulda yedi işçi çalıştığını, okul aile birliği ile davalı bakanlık tarafından oluşturulan bir istihdam olduğunu ancak diğer işyerlerinden bağımsız olduğunu tespit etmiş ve otuz işçi sayısının belirlenmesinde sadece davacının çalıştığı işyerindeki çalışan sayısını dikkate alarak davacının iş güvencesi kapsamı dışında olduğuna karar vermiş ve işe iade talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Görüldüğü üzere söz konusu kararla aynı işverenin işyerlerindeki çalışan sayısının 30 kişi ve daha fazla olduğuna dair araştırma yapılırken farklı ve bağımsız iş kollarına ait olan işyerlerindeki çalışan sayısı dikkate alınmayacak, farklı iş kollarındaki çalışan sayıları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Söz konusu karar işçinin iş güvencesi kapsamına girdiğini belirlemek açısından önem arz etmektedir. Aynı işverenin farklı iş kollarındaki toplam çalışan sayısı 30’u geçse dahi çalışanlar iş güvencesi kapsamı dışında olacak ve işe, iade davası açamayacaktır.

Ali Yüksel
Kaynak : Dünya Gazetesi

Benzer Haberler