Anasayfa » İşveren » İş Güvenliğinde Uygulama Yine Değişti

İş Güvenliğinde Uygulama Yine Değişti

İş Güvenliğinde Uygulama Yine Değişti

Tarih :
İş Güvenliğinde Uygulama Yine Değişti

İş Güvenliğinde Uygulama Yine Değişti

Bir yıldır iş güvenliğiniyazıyoruz. Yapılan iyi ve doğru uygulamaları yazdığımız gibi, kötü vedüzeltilmesi gereken konulara da değinerek sorunların en aza indirilmesiniistiyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunun 30. Maddesi gereğince çıkarılması gereken İş Güvenliği UzmanlarınınGörev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 tarih ve28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İşte bayram öncesi Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı, iş güvenliği uygulamalarına yönelik temmuz ayındatorba kanunla yapılan son yasal düzenlemeleri de dikkate alarak yönetmelikdeğişikliğine gitti.

Elbette daha önceki önerilerimizinbir kısmının dikkate alınması sevindirici olmakla birlikte, yeni yapılan bazıdüzenlemelerin sorun yaşatacağını, hatta bazı maddelerin yargı sürecinde iptaledileceğini düşünüyorum.

***

Müfettişlere ayrımcılık yargıdan döner

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelikle iki önemli konuda değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birincisiİş Güvenliği Uzmanı tanımının çalışma hayatını denetleyen müfettişleri dekapsayacak şekilde genişletilmesi ve sınıf yükselmelerinde kriterlerinazaltılması, ikincisi ise İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma sürelerinindüşürülmesidir.

Temmuz ayında TBMM?de kabul edilenTorba Kanunla hem iş müfettişlerine ve hem de SGK Müfettişlerine iş güvenliğiuzmanı olabilme imkanı sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işgüvenliği uzmanlığı konusunda yönetmelik değişikliğini ancak üç ay sonrayapabildi. Uzun yıllardır işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları dadahil olmak üzere teftiş ve denetim yapan (Sosyal) İş Müfettişleri ile SGKMüfettişleri üvey evlat konumuna düşürüldü, dahası TBMM iradesi hiçe sayılarakyasada olmayan bir ayrımcılığa gidildi. Bunun sonucunda da müfettişler arasındaayrımcılık yapılmasının yargıdan dönme ihtimali göründü.

***

Uzman çalışma süresi düşürüldü

Yapılan değişiklik öncesi Az tehlikeli sınıfta yeralanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika olan İş güvenliği uzmanıçalıştırma süresi 6 dakikaya, Tehlikelisınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika olan İş güvenliği uzmanı çalıştırma süresi 8dakikaya ve Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20dakika olan İş güvenliği uzmanı çalıştırma süresi 12 dakikaya düşürüldü.

Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle tam zamanlı İşGüvenliği Uzmanı görevlendirme zorunluluğu, Az tehlikeli sınıfta yer alanişyerleri için 2000, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1500 veÇok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1000 ve daha fazla çalışan olmasıdurumunda geçerli olacak. Yapılan bu değişiklikle 1000 çalışanı olan çoktehlikeli bir işyeri, değişiklik öncesi 2 tam zamanlı İş Güvenliği uzmanıçalıştırmakla yükümlü iken değişiklik sonrası, 1 tam zamanlı İş GüvenliğiUzmanı çalıştırabilecek.

Birden fazla işyeri ile kısmi süreliiş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçensüreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmayacak.

****

A grubuuzman sayısı artacak

İşsağlığı ve güvenliğinde tecrübelerine güvendiğim Adnan Ağır?la sohbet ediyordukAdnan Ağır diyor ki ?Ocak 2004?ten bugünekadar neredeyse 10 yıl geçti. Bu sürede bu konuda toplam 4 yönetmelikyayınlandı, 14 değişiklik yapıldı ve 244 dava açıldı. 6331 sayılı yasa ilebirlikte ciddi uygulama sorunları ortaya çıkmaya başladı. Nihayet 10 Ekim 2013günü yapılan değişiklikle C sınıfı uzmanların önümüzdeki aylarda A sınıfıolmasının önü açıldı.

Spekülasyonlar, tartışmalar,eleştiriler, beklentiler derken yönetmelik yürürlüğe girdi. Şimdi C grubuuzmanlara da A grubu uzman olma şansı tanındı. Buna göre;

1-Elinde C belgesi varsa, prim gün sayısı da 1500 günise B sınavına girebilecek.

2-Elinde C belgesi varsa, prim gün sayısı da 3000 günise A sınavına girebilecek.

3-Elinde B belgesi varsa, prim gün sayısı da 1800 günise A sınavına girebilecek.

Dolayısıyla da uzman sayısında yaşanan sorunlarortadan kalkar. Ancak Bakanlığın da sınavı zorlaştırmaması, önceki sınavlardüzeyinde yapması gerekir.? Katılmamak mümkün değil.

Umarız artık kabaktadı vermeye başlayan iş güvenliği sorunlarını konuşmak zorunda kalmayız.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler