Anasayfa » İlan » Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B - DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli

örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi

içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına

ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik

belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil.Böl.Biyofizik ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak.

Cerrahi T ıp Bil.Böl.Göğüs Cerrahisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Kaplıca tedavileri konusunda yayınları ve tecrübesi olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bil.Böl.Rehberlik ve Psik.Dan.ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü Osmanlı Mües. Ve Med.Tarihi ABD

Profesör

1

1

Karesi yörükleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Türk Dünyası ve Kerkük Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü Resim ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Resim alanından almış olmak.

Grafik Bölümü Grafik ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tasarım Eğitimi konusunda doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bil.Böl. Tasavvuf ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehab. ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Yöneticiliği Böl. Spor Yöneticiliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sportmenlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Mütercim Tercümanlık Böl.Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Üniversitelerin Dil Bilimi doktora programından mezun olmak. Çeviribilim, yorumbilim ve alımlama estetiği çeviri konularında çalışmalar yapmış olmak.

BALIKESİR MYO

Makine ve Metal Tekn.Böl.Makine Prog.

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Muhasebe ve Vergi Böl.Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog.

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

AYVALIK MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama Böl. Mimari Restarosyon Prog.

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler