Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?

Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?

Tarih :
Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?
Untitled Document Sağlık Uygulama Tebliğine göre hiçbir ilave ücret alınmayacak kişiler şunlardır:

1- 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

2- 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

3- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

4- Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

5- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişiler.

6- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler