Anasayfa » Medya Haberleri » Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine koronavirüs arası

Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine koronavirüs arası

Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine koronavirüs arası

Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine koronavirüs arası

Tarih :
Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine koronavirüs arası

Corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşların ayıplı mal aldıklarında başvurdukları tüketici hakem heyetleri toplantıları 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre vatandaşların ayıplı mal aldıklarında para iadesi için başvurdukları kaymakamlıklara bağlı Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine 30 Nisan tarihine kadar ara verdi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU SINIRINI NE?

2020 yılı için değeri 6,920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti, büyükşehir statüsünde olan illerde 6,920 TL ile 10,390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılıyor.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması


GEÇİCİ MADDE 3 - (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,

b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler