Anasayfa » GSS » Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?

Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?

Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?

Tarih :
Özel veya resmi hiçbir sağlık kuruluşu kimlerden ilave ücret alamaz?
Untitled Document Sağlık Uygulama Tebliğine göre hiçbir ilave ücret alınmayacak kişiler şunlardır:

1- 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

2- 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

3- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

4- Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

5- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişiler.

6- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler