Anasayfa » İlan » Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 09.11.2018 tarihli

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav

ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' ile 01.03.2020 tarihli 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi Giriş Sınavı Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

30.03.2020 Pazartesi

14.04.2020 Salı

20.04.2020 Pazartesi mesai bitimi

23.04.2020 Perşembe (Sınav yeri ve saati Ön Değerlendirme Sonucuyla birlikte ilan edilecektir.) 29.04.2020 Çarşamba mesai bitimi

www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1 - Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1 - Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait birim, bölüm, anabilim dalı / program, ilan no, kadro derecesi ve diğer açıklamaları içeren Öğretim elemanı başvuru formu (İmzalı) http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/

2 - Özgeçmiş.

3 - Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

5 - Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

6 - Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)

7 - İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8 - ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.

10 - Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

11 - Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait birim, bölüm, anabilim dalı / program, ilan no, kadro derecesi ve diğer açıklamaları içeren Öğretim elemanı başvuru formu (İmzalı) http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/

2 - Özgeçmiş.

3 - Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. E-devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.

5 - Lisans transkript belgesi. (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.)

6 - İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

7 - ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

8 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

9 - Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

10 - Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

11 - Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

Önemli Notlar:

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tamamı iptal edilecektir.

3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)

Not: Rektörlük için ilan edilen kadroların başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime yapılacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Mangal yapmak yasak mı? | Mangal yasağı bitti mi?
George Floyd vahşetinde tarihi karar!
Memur sendikaları zam için çağrı yaptı!
Ailelerle görüşen polis, 11 teröristin teslim olmasını sağladı
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
Koronavirüsüyle ortaya çıkan yeni meslek
Talepler yüzde 300 arttı! Fiyatlar tavan yaptı
Eski bakana büyük şok! Dava açtı
Dul kadın nasıl maaş alır? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?
Bir şehrimizde ikinci dalga paniği!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halk Eğitimler Pazartesi günü telefi eğitimlerine başlayacak
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı
'Uzaktan eğitim, Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olacak'
Davutoğlu: Seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız
Bakan Koca uyardı! Geri çekildi
Trafik kazası diye gitti evlilik teklifi aldı
Vergi affı yapılacak mı? Vergi indirimi var mı?
Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi
İmzayı atan işsizlik maaşı alamaz! Hakkınızı yakmayın
Valilikten tebdil-i kıyafetle virüs denetimi
AVM çalışanlarından vaka haberleri gelmeye başladı
Kesin hükümle milletvekilliği nasıl düşer?

Benzer Haberler