Anasayfa » İşveren » SGK, ölen Bağ-Kur'lunun yetim kız çocuklarına aylık bağlamak için gelir tespiti şartı getirdi !!!

SGK, ölen Bağ-Kur'lunun yetim kız çocuklarına aylık bağlamak için gelir tespiti şartı getirdi !!!

SGK, ölen Bağ-Kur'lunun yetim kız çocuklarına aylık bağlamak için gelir tespiti şartı getirdi !!!

Çok değerli okuyucularımız doğrusu bu olayı öğrenince içimiz burkuldu. Yetim kız çocuklarının SGK’ya aylık bağlaması için talepte bulunmaları halinde gerekli muhtaçlık şartlarını taşıyıp taşımadıklarına

Tarih :
SGK, ölen Bağ-Kur'lunun yetim kız çocuklarına aylık bağlamak için gelir tespiti şartı getirdi !!!

Çok değerli okuyucularımız doğrusu bu olayı öğrenince içimiz burkuldu. Yetim kız çocuklarının SGK’ya aylık bağlaması için talepte bulunmaları halinde gerekli muhtaçlık şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin gelir testi sonuçlanmadığı sürece aylıkları bağlanmıyor. Haliyle bu süre zarfında yetim kız çocuklarının mağduriyetleri daha da artıyor.

SGK , 22/6/2013 tarihli 2013/26 sayılı genelgesinde;

Ölüm Sigortasında 4/1-(b) Sigortalıları ve Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar

Ölüm sigortasında gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri yönünden sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat uygulanmaktadır.

Buna göre, ölüm tarihleri itibariyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinde aranan koşullar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR ÖLÜM TARİHİ
1/10/1972 -3/10/2000 4/10/2000 - 7/8/2001 8/8/2001 - 1/8/2003 2/8/2003 - 1/10/2008
SİGORTALI 3 tam yıl 5 tam yıl 3 tam yıl 5 tam yıl
KIZ ÇOCUK Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak. 1479 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak. 1479 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan

Yukarıdaki tabloda belirtilen hak sahibi kız çocukları için “Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” ile ana babalar için aranan “Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması” şartlarının tespiti diğer bir ifadeyle “geçimini sağlayacak gelir” kavramının belirlenmesinde; kız çocukları veya ana/babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları ve buralardan aylık alıp almadığı ile tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının İş Kanununa göre 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret (brüt asgari ücret) tutarının altında olup olmadığı hususları sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilecektir.

Denmektedir.

Görülen o ki SGK Bağkurluların yetimlerine aylık bağlamak için sosyal güvenlik denetmenlerinin gelir tespitlerini bekleyecek. Ülkemizdeki kayıt dışılık ve yine işverenlerin sigortalılara karşı kanun dışı uygulamalarının tespiti yapan yani bu tür şikayetlerle ilgili haksızlığa uğrayan sigortalıların, SGK’nın yanında olduğunun bir göstergesi olan sosyal güvenlik denetmenlerinin bu iş yükleriyle yeterince meşgul oldukları bilinmektedir. Ayrıca hükümetin kayıtdışılıkla ilgili mücadelesi de göz önünde bulundurulduğunda bu işleri bırak sen yetim kız çocuklarının peşine düş demek pek anlaşılır gözükmemektedir.

Birde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK in bir kanuşmasındaki şu ifadelerini dinleyince olayın daha da vahim bir hal aldığını gördük. Sayın Bakan o konuşmasında: Geçici işçiler, kısmi çalışanlar ve evde çalışanların sosyal güvencelerden yoksun olduğunu bildiklerini ifade eden Çelik, yüzde 52 olan istihdamdaki kayıtdışılığın yüzde 37'ye gerilediğini bildirdi. Söz konusu düşüsün son derece olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Çelik, yüzde 37'lik kayıtdışılığın sadece yüzde 1'inin 7 milyon lira maliyet oluşturduğunu, bunun da sosyal güvenlik açığını etkilediğini kaydetti.

Görünen o ki asıl görevi kayıtdışılıkla mücadele olan ve 1 puanlık bir kayıtdışılığın kayıt içerisine alınmasının maliyeti düşünüldüğünde sosyal güvenlik denetmenlerinin gelir testi yapmaları ve bağkurlu yetimlerin de bu kadar uğraştırılmaları pek anlaşılacak bir olay değildir.

Umut ediyoruz ki bağkurlu yetimlerin aylık taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Benzer Haberler