TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, ürün güvenliği ile çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun tekliflerini ele alacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin "torba kanun teklifi" görüşülecek

Tarih :
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meclis, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, 25 Şubat Salı günü toplanarak 27 maddelik Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Düzenleme, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayacak. Teklife göre, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

İmalatçı, piyasaya arz ettiği bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde piyasaya arzını durdurmak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alacak.


İmalatçı, devrettiği yetki ve görevlerin mahiyetini, varsa koşullarını ve sınırlarını yazılı olarak ve açık bir biçimde belirlemek suretiyle yetkili temsilci atayabilecek.

Uygunluk işaretleri, yalnızca teknik düzenlemelerin bu işaretlerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilecek. Ürüne, uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamayacak.

Resmi bir görevlendirme olsun veya olmasın, uygunluk değerlendirme kuruluşları yetkili kuruluşlara karşı her koşulda sorumlu olacak. Yetkili kuruluş, nihai kararını verene kadar uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunsuz faaliyetini askıya alabilecek veya kısıtlayabilecek.

- "Geri çağırma" mekanizması zorunlu olacak

İşletmeci, alınan diğer önlemler riski ortadan kaldırmada yetersiz kaldığında kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak.


Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar, ürünü geri çağıran işletmeci tarafından üstlenilecek. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zorunda olacak.

Ciddi risk taşıdığına dair belirtiler bulunan ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi geçici olarak durdurulacak.

İdari para cezaları uygulanırken, cezaya konu aykırılığın büyüklüğü ve yaptırım uygulanacak gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınacak.

- İdari para cezaları

Teknik düzenlemelerin veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, ürün güvenliği dışındaki hükümlere aykırı hareket edenlere 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yetkili kuruluşun denetimle görevli çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olanlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İmalatçı veya ithalatçı ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini, uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kullanıcıdan kaynaklandığını, üründeki uygunsuzluğun teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını ispatladığı takdirde tazminat sorumluluğu kalkacak.

- Çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesi

Genel Kurulda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasının ardından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.


Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

- Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 24 Şubat Pazartesi günü toplanarak ekonomiye ilişkin "torba kanun teklifi"ni ele alacak.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 25 Şubat Salı günü toplanacak. Toplantıda, Göç ve Uyum Alt Komisyonu ile Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi temsilcileri, mültecilerin adalete erişimi, sahada yaşanan sorunlar ve baroların konuya ilişkin tecrübeleri konusunda sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, 27 Şubat Perşembe günkü toplantısında, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu ile Elazığ Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları görüşülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

Benzer Haberler