Anasayfa » Medya Haberleri » Sayıştay, Çankaya Belediyesinin bu kadar da olmaz dedirten uygulamalarını tespit etti

Sayıştay, Çankaya Belediyesinin bu kadar da olmaz dedirten uygulamalarını tespit etti

Sayıştay, Çankaya Belediyesinin bu kadar da olmaz dedirten uygulamalarını tespit etti

Sayıştay Başkanlığı, Çankaya Belediyesinin 2018 yılı denetim raporunda yer alan "Görev Tahsisli Konut Dağıtımına Aykırı İşlemler Bulunması" başlıkı bulgusunda ilginç tespitlerde bulundu. İşte o bulgu:

Tarih :
Sayıştay, Çankaya Belediyesinin bu kadar da olmaz dedirten uygulamalarını tespit etti

Çankaya Belediyesi’nin 08.10.2010 tarih ve 709 nolu Belediye Meclisi kararına dayanarak Kamu Konutları Yönetmeliği’nde sayılmayan bazı unvanlar için görev tahsisli konut tahsis edildiği tespit edilmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliği’ne ekli (2) sayılı Cetvelde Kamu Konutları Kanunu’nun 3’ncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eşdeğerde Ankara Çankaya Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 39 ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanlarının tespit edilebileceği, kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenleneceği ve genelge ile teşkilata duyurulacağı ifade edilerek belediyeler için görev tahsisli lojman tahsis edilecek unvanlar belediye başkanı, genel sekreter, belediye başkan yardımcısı, bağlı kuruluş ve işletmelerde genel müdür-başkan, müdür ve yardımcıları, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, müessese müdürü, savunma sekreteri, özel kalem müdürü, baştabip, belediye müfettişi, şube müdürü, kadrolu avukat olarak tespit edilmiştir.

Yönetmeliğin ilgili maddelerinden anlaşılacağı üzere belediyeler için sayılan unvanlar için görev tahsisli konut tahsis edilebilecektir. Ayrıca bu unvanlara eşdeğer ve altında olmamak koşuluyla görev tahsisi verilebilecek unvanlar yetkili organ tarafından belirlenebilecektir. Bu mevzuat gereğince sayılan unvanların altındaki herhangi bir unvana görev tahsisli konut tahsis edilemeyeceği açıktır.

Çankaya Belediye Meclisi de bu hükme dayanarak "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" inde yer almayan “üst sorumlular” ,“bölüm sorumluları” gibi unvanlar ile tekniker, harita teknikeri, VHKİ kadrosunda yer alan kişilere görev tahsisli kamu konutları tahsis edilebileceğine dair karar almıştır. Ancak bu kararla, (belediye meclisinin mevzuatta yer almayan bir kadro veya
unvan ihdası gibi bir yetkisi bulunmadığı halde) Kamu Konutları Yönetmeliği’nde yer alan hükme aykırı olarak daha aşağı kadrolara görev tahsisli konut tahsisi imkanı sağlanmıştır.

Hatalı tahsisler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Kişinin Kadrosu Kişinin Kadrosu Kişinin Unvanı Tahsis Şekli
Şef Hesap İşleri Müdürlüğü İdari İşler Bölüm
Sorumlusu
Görev
Teknisyen Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bölüm Sorumlusu Görev
Tekniker Fen İşleri Müdürlüğü Bölüm Sorumlusu Görev
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hukuk İşleri Müdürlüğü Üst Sorumlu Görev
Harita Teknikeri Fen İşleri Müdürlüğü- Asfalt Bölüm Sorumlusu Görev
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Üst Sorumlu Görev

Kamu idaresi cevabında; "Konu ile ilgili gerekli işlemlere başlanılacaktır." denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında özetle, konu ile ilgili gerekli işlemlere başlanacağını belirtmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler