Anasayfa » Medya Haberleri » Reddi Miras yapanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi borcunu öder mi?

Reddi Miras yapanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi borcunu öder mi?

Reddi Miras yapanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi borcunu öder mi?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya Banka sandıklarından aylık bağlandıktan sonra, yeniden Bağ-Kur kapsamında çalışanlar SGK’ya sosyal güvenlik destek primini ödemek zorunda mıdır?

Tarih :
Reddi Miras yapanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi borcunu öder mi?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya Banka sandıklarından aylık bağlandıktan sonra, yeniden Bağ-Kur kapsamında çalışanlar SGK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemek zorundalar.

Destek primi emeklilerin aylıklarından %15 oranında kesinti yapılarak tahsil ediliyor. Ancak SGK, emeklilerin Bağ-Kur kapsamında çalıştığını zamanında tespit edemezse bunlardan süresinde ödemedikleri sosyal güvenlik destek primlerini yasal faiziyle birlikte geri alıyor.

Bu borçları da emeklilerin aylıklarından 1/4 oranında kesinti yaparak tahsil ediyor.

Destek primine tabi çalışan emeklinin ölmesi halinde de bu borç hak sahiplerinin aylıklarından ¼ oranında kesiliyor ya da borç tutarı ilgilere bildirilerek bankaya ödeme yapmaları isteniyor.

Hak sahiplerinin reddi miras yapmalarının aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğini daha önce sitemizden duyurmuştuk.

Reddi miras yapanlar sosyal güvenlik destek primi borcunu ödemeyecek

Reddi miras yaptıkları halde kendilerine aylık bağlanmasına engel bulunmayan hak sahipleri, sigortalının diğer borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtuldukları gibi SGDP borcunu ödemekten de kurtuluyor.

SGK’nun 22/07/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı genelgesinde de;

Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmakta iken ölen sigortalıların birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle hak sahiplerinin aylıklarından 1/4 oranında kesileceği,

Ancak reddi miras halinde, söz konusu borçların ölüm aylıklarından kesilmeyeceği, belirtilerek reddi miras yapanların SGDP borçlarının hak sahiplerinden istenmeyeceği,

hususuna açıklık getirilmiştir.

Reddi miras yapan hak sahiplerinin sigortalının sağlığında ödeyemediği SGDP borcunu ödemek zorunda kalmamaları için reddi miras yaptıklarına dair mahkeme kararını SGK’na ibraz etmeleri gerekir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler