Anasayfa » İlan » Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"'in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca) ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

-Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formunu kullanınız.

-Özgeçmiş.

-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( E-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

-ALES Belgesi.(5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

-Yabancı Dil Belgesi.

-Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı.(Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)

-Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)

-Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)

-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR ;

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapabilmek için Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak gerekmektedir.

- Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

- Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

-Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.

-Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

-İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI / ALANI
UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE TÜRÜ YABANCI DİL PUANI
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe öğretimi alanında en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 2 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 5 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 6 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Öğretim Görevlisi 5 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Öğretimi lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az 8 (sekiz) yıl Yükseköğretim tecrübesine sahip
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sayısal)
65
Rektörlük Dış İlişkiler - Öğretim Görevlisi 5 2 Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Alanında
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar
Mah. Çubuk /ANKARA
70
(Sözel)
85
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü Öğretim Görevlisi 3 1 Lisans mezunu olmak. At Antrenörlüğü alanında en az 8 (sekiz) yıl ve At yetiştiriciliği ve idman sistemleri üzerine en az 1 (bir) yıl yurtdışı deneyimine
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara
Bulvarı No:35 Çubuk Ankara
Muaf Muaf
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak; Kamu Yönetimi,
,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilimleri, Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bütçe Mali Planlama Araştırma Görevlisi 5 1 Maliye, İktisat ya da Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Kentsel tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık Bölümü yapı bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği veya Eczacılık Fakülteleri mezunu olup, Tıbbi Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp veya Eczacılık Fakültesi'nden lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çankırı Cad. Çiçek Sok.No:3
Ulus/Altındağ /ANKARA
70
(sayısal)
70
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 5 1 Çeviribilim (İngilizce) veya Mütercim- Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve İngilizce- Mütercim Tercümanlık, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya Yazılı çeviri (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 80
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Resim-İş Eğitimi, Grafik - Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak. Alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Araştırma Görevlisi 5 2 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Araştırma Görevlisi 4 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Araştırma Görevlisi 4 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı Bölümde tezli Yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 4 1 Geoteknik Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da
doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans İstatistik Araştırma Görevlisi 5 1 İstatistik veya Ekonometri Bölümünden Lisans mezunu olmak. İstatistik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(Sayısal / Eşit Ağırlık)
70
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Pazarlama veya Marka Yönetimi alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Din Musikisi (Anasanat Dalı) Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güvenevler Mah.Cinnah Cad.No:16 Çankaya
/ANKARA
70 (sözel) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Araştırma Görevlisi 5 1 Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans mezunu olmak. İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 5 1 Hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Araştırma Görevlisi 5 1 Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak . Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI / ALANI
UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE TÜRÜ YABANCI DİL PUANI
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe öğretimi alanında en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 2 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 5 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 6 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Öğretim Görevlisi 5 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Öğretimi lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az 8 (sekiz) yıl Yükseköğretim tecrübesine sahip
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sayısal)
65
Rektörlük Dış İlişkiler - Öğretim Görevlisi 5 2 Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Alanında
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar
Mah. Çubuk /ANKARA
70
(Sözel)
85
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü Öğretim Görevlisi 3 1 Lisans mezunu olmak. At Antrenörlüğü alanında en az 8 (sekiz) yıl ve At yetiştiriciliği ve idman sistemleri üzerine en az 1 (bir) yıl yurtdışı deneyimine
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara
Bulvarı No:35 Çubuk Ankara
Muaf Muaf
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak; Kamu Yönetimi,
,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilimleri, Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bütçe Mali Planlama Araştırma Görevlisi 5 1 Maliye, İktisat ya da Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Kentsel tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık Bölümü yapı bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği veya Eczacılık Fakülteleri mezunu olup, Tıbbi Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp veya Eczacılık Fakültesi'nden lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çankırı Cad. Çiçek Sok.No:3
Ulus/Altındağ /ANKARA
70
(sayısal)
70
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 5 1 Çeviribilim (İngilizce) veya Mütercim- Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve İngilizce- Mütercim Tercümanlık, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya Yazılı çeviri (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 80
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Resim-İş Eğitimi, Grafik - Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak. Alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Araştırma Görevlisi 5 2 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Araştırma Görevlisi 4 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Araştırma Görevlisi 4 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı Bölümde tezli Yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 4 1 Geoteknik Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da
doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans İstatistik Araştırma Görevlisi 5 1 İstatistik veya Ekonometri Bölümünden Lisans mezunu olmak. İstatistik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(Sayısal / Eşit Ağırlık)
70
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Pazarlama veya Marka Yönetimi alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Din Musikisi (Anasanat Dalı) Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güvenevler Mah.Cinnah Cad.No:16 Çankaya
/ANKARA
70 (sözel) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Araştırma Görevlisi 5 1 Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans mezunu olmak. İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 5 1 Hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Araştırma Görevlisi 5 1 Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak . Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE
TÜRÜ
YABANCI DİL
PUANI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 5 3 Odyoloji lisans mezunu olup, Odyoloji veya Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans ya
da doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(sayısal)
50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 5 3 Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olup, Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ya da Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında tezli yüksek
lisans ya da doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(sayısal)
50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50

** * Tezli yüksek lisans öğrencilerinin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları

gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2020

Sınav Giriş Tarihi : 27.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 29.01.2020

Kaynak : SGK Rehberi
Minik Eymen'in cesedi ile 2 gün servis yapmışlar
Sabancı Holding, Temsa'nın yüzde 50'sini sattı
Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
Ankara ve İzmir merkezli FETÖ operasyonu, 228 gözaltı kararı var
Emekli aylıklarına ilişkin kritik soru ve cevaplar
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı
Dev banka 35 bin kişiyi işten çıkaracak!
F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
Diyanet'ten vatandaşa 'ucuza pazar alışverişi' tavsiyeleri
'Kılıçdaroğlu oturduğu koltuğu bile FETÖ'ye borçlu'
Yeni Şafak yazarından sarsıcı darbe iddiası! 'Kemalistlerden gelecek'
Yorgunluğa iyi gelen 10 besin
'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
Cüneyt Arkın'ın Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı olay oldu!
İşte milyonların konuştuğu Hasan'ın son hali
Korona virüs elektronik piyasasını da vurdu
16 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
'Darbe olacak' söylentilerine dair Karamollaoğlu'ndan değerlendirme
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı: Obüslerle vuruldular
Bodo Bode’de işten çıkartılanların sayısı 81’e ulaştı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Buda kalorifer hırsızları!
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
70 yaşında okuma yazma öğrendi, hayatının kitabını yazıyor
Katili iyi hâlden serbest bırakıldı
İmamoğlu: Geç kalanlar çok üzülecek
64 sikke ile yakalandı!
Memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi! O paralar sahiplerine geri ödeniyor!
Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor
Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
Tunceli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre son depremler listesi…
İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
60 yıllık kamu personel kurumu resmen devredildi!
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı
Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar
Yargıtay'dan taşeron kararı! Yüz binlerce çalışan için emsal olacak
48 yıllık gazete kapandı!
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövüyordu
39 maddelik yeni kanun Meclis'e sunuldu
4 bankaya sigorta cezası
Metiner, İsmail Saymaz'ın FETÖ tweetlerini gösterince ortalık karıştı
İlker Başbuğ’dan ‘hayali darbe senaryoları’na sert tepki
Survivor 2020 yarışmacıları ilk bölümde kavga etti
Ekmekte zam tartışması Federasyon ile İBB'yi karşı karşıya getirdi
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
60 bin TL'lik Premier Lig sorusu yarışmacıyı yanılttı
Paraya Koronavirüs bulaştı! Çin paraları karantinaya aldı!
Bakan müjdeyi verdi!200 bin TL hibe verilecek
Ankara Valiliği: 6 çocuk adliyeye sevk edildi
17 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
'Ekonomiyi kurtarabilir mi?' Atilla Yeşilada yazdı...
CHP İl Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'dan EYT'lilere mesaj
Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Üniversitesi öğrencisi yaşamına son verdi
Son dakika… Malatya’da korkutan deprem!
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
CNN, CHP kavgası alevlendi: Uymayın şu Tuncay’a, boykotu bitirin
Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı
Eş zamanlı denetim: 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi
Darp edilen TikTokerin beyin ölümü gerçekleşti
Japonya %6.3 daraldı
Danıştay'dan berberleri ilgilendiren 'önemli' karar
CHP kongresi karıştı! Pet şişeler havada uçuştu
CHP'den depreme karşı 'Fay Hattı Kanun Teklifi'
Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
KDK'ya kimler başvurabilir? Başvurular ücretli mi?
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat!
Kanser hastalarına ilaç gibi karar
İYİ Partiden istifa eden milletvekili: Partide milliyetçiler dışlanıyor
Menderes Türel'den Böcek'e istifa çağrısı!
Yeni ekonomi paketi geliyor
Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti
Türkiye'de ilk... Milli radarda sona yaklaşıldı
İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak
PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma
Yargıtay'dan taşeronla ilgili kritik karar! Dikkate alınacak...
Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 3 bekçi yaralı
Emekli ek ödeme oranı ne kadar olacak?
18 Farklı şehir ve kurum 423 personel alımı yapıyor
Yaşlılık toptan ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor?
Esnaf veya memurken SSK'ya dönen daha erken emekli olur
İşte milyonların konuştuğu Hasan'ın son hali
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti
Altın madalya geldi! Mansur Yavaş da...
Komandolar Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti
Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı
SGK 35 bin lira ceza kesiyor! Yapmayan yanar...
Belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu
O bakanlıkta FETÖ operasyonu! 33'ü aktif 71 gözaltı..
Ölüm Geliriyle ilgili soru ve cevaplar
CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş
Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!

Benzer Haberler