Anasayfa » İlan » Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"'in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca) ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

-Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formunu kullanınız.

-Özgeçmiş.

-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( E-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

-ALES Belgesi.(5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

-Yabancı Dil Belgesi.

-Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı.(Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)

-Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)

-Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)

-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR ;

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapabilmek için Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak gerekmektedir.

- Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

- Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

-Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.

-Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

-İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI / ALANI
UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE TÜRÜ YABANCI DİL PUANI
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe öğretimi alanında en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 2 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 5 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 6 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Öğretim Görevlisi 5 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Öğretimi lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az 8 (sekiz) yıl Yükseköğretim tecrübesine sahip
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sayısal)
65
Rektörlük Dış İlişkiler - Öğretim Görevlisi 5 2 Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Alanında
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar
Mah. Çubuk /ANKARA
70
(Sözel)
85
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü Öğretim Görevlisi 3 1 Lisans mezunu olmak. At Antrenörlüğü alanında en az 8 (sekiz) yıl ve At yetiştiriciliği ve idman sistemleri üzerine en az 1 (bir) yıl yurtdışı deneyimine
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara
Bulvarı No:35 Çubuk Ankara
Muaf Muaf
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak; Kamu Yönetimi,
,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilimleri, Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bütçe Mali Planlama Araştırma Görevlisi 5 1 Maliye, İktisat ya da Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Kentsel tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık Bölümü yapı bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği veya Eczacılık Fakülteleri mezunu olup, Tıbbi Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp veya Eczacılık Fakültesi'nden lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çankırı Cad. Çiçek Sok.No:3
Ulus/Altındağ /ANKARA
70
(sayısal)
70
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 5 1 Çeviribilim (İngilizce) veya Mütercim- Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve İngilizce- Mütercim Tercümanlık, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya Yazılı çeviri (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 80
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Resim-İş Eğitimi, Grafik - Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak. Alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Araştırma Görevlisi 5 2 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Araştırma Görevlisi 4 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Araştırma Görevlisi 4 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı Bölümde tezli Yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 4 1 Geoteknik Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da
doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans İstatistik Araştırma Görevlisi 5 1 İstatistik veya Ekonometri Bölümünden Lisans mezunu olmak. İstatistik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(Sayısal / Eşit Ağırlık)
70
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Pazarlama veya Marka Yönetimi alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Din Musikisi (Anasanat Dalı) Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güvenevler Mah.Cinnah Cad.No:16 Çankaya
/ANKARA
70 (sözel) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Araştırma Görevlisi 5 1 Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans mezunu olmak. İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 5 1 Hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Araştırma Görevlisi 5 1 Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak . Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI / ALANI
UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE TÜRÜ YABANCI DİL PUANI
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe öğretimi alanında en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Öğretim Görevlisi 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70 (Sözel/ Eşit Ağırlık) 50
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 2 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 5 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 4 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Ortak Dersler - Öğretim Görevlisi 6 1 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.Yüksek lisans mezunu olmak.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretim Kurumlarında en
az 2 yıl ders vermiş olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sözel)
90
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Öğretim Görevlisi 5 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Öğretimi lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az 8 (sekiz) yıl Yükseköğretim tecrübesine sahip
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA 70
(Sayısal)
65
Rektörlük Dış İlişkiler - Öğretim Görevlisi 5 2 Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Alanında
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı C Blok Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar
Mah. Çubuk /ANKARA
70
(Sözel)
85
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü Öğretim Görevlisi 3 1 Lisans mezunu olmak. At Antrenörlüğü alanında en az 8 (sekiz) yıl ve At yetiştiriciliği ve idman sistemleri üzerine en az 1 (bir) yıl yurtdışı deneyimine
sahip olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara
Bulvarı No:35 Çubuk Ankara
Muaf Muaf
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak; Kamu Yönetimi,
,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilimleri, Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bütçe Mali Planlama Araştırma Görevlisi 5 1 Maliye, İktisat ya da Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Kentsel tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Araştırma Görevlisi 4 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık Bölümü yapı bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (
sayısal)
70
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği veya Eczacılık Fakülteleri mezunu olup, Tıbbi Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Araştırma Görevlisi 5 1 Tıp veya Eczacılık Fakültesi'nden lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent Yolu 3.km.Bilkent Şehir Hastaneleri yanı Bilkent
/ANKARA
70
(sayısal)
50
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çankırı Cad. Çiçek Sok.No:3
Ulus/Altındağ /ANKARA
70
(sayısal)
70
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 5 1 Çeviribilim (İngilizce) veya Mütercim- Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve İngilizce- Mütercim Tercümanlık, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya Yazılı çeviri (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 80
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası. Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares AVM yanı Etlik
/ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Resim-İş Eğitimi, Grafik - Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak. Alanında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Araştırma Görevlisi 5 2 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Araştırma Görevlisi 4 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Araştırma Görevlisi 4 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı Bölümde tezli Yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 4 1 Geoteknik Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70
(sayısal)
70
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da
doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans İstatistik Araştırma Görevlisi 5 1 İstatistik veya Ekonometri Bölümünden Lisans mezunu olmak. İstatistik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(Sayısal / Eşit Ağırlık)
70
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Pazarlama veya Marka Yönetimi alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 70
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Din Musikisi (Anasanat Dalı) Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi veya Türk Din Musikisi Tarihi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güvenevler Mah.Cinnah Cad.No:16 Çankaya
/ANKARA
70 (sözel) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Araştırma Görevlisi 5 1 Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Araştırma Görevlisi 5 1 İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans mezunu olmak. İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeşilova Mah.E-90 Karayolu üzeri No:50/A
Şereflikoçhisar / ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Araştırma Görevlisi 5 1 Hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Araştırma Görevlisi 5 1 Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Araştırma Görevlisi 5 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak . Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70 (sözel) 50

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA BAŞVURU ADRESİ ALES PUANI VE
TÜRÜ
YABANCI DİL
PUANI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 5 3 Odyoloji lisans mezunu olup, Odyoloji veya Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans ya
da doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(sayısal)
50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 5 3 Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olup, Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ya da Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında tezli yüksek
lisans ya da doktora yapıyor olmak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah.
Çubuk /ANKARA
70
(sayısal)
50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 4 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri Binası.Ayvalı Mah.151.Cad.No:5 Antares
AVM yanı Etlik /ANKARA
70 (Eşit ağırlık) 50

** * Tezli yüksek lisans öğrencilerinin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları

gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2020

Sınav Giriş Tarihi : 27.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 29.01.2020

Kaynak : SGK Rehberi
Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu
'Pozitif vaka isterse karantinasını yurtlarda geçirebilecek'
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
Korona belirtisi olan çocuklar anında izole edilmeli' uyarısı
Binali Yıldırım güzel haberi az önce duyurdu!
Ünlü milyarder ölmeden tüm servetini dağıtmayı başardı
Engelli aylığı haciz edilebilir mi?
Giresun Üniversitesi Engelli 2 İşçi Alacak
Emine Erdoğan kitap çıkaracak
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası
Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi
Vietnam’ın yerli otomobili kapış kapış sattı. Fiyatını duyunca şok olacaksınız
Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet
Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi
Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor
O işçi 1 saat bile çalıştırılamaz!
Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Dilipak: Koskoca bir parti nasıl böyle bir şey yapabilir?
'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya pedal çevirdiler
4.6 milyon kamu personeli ile ilgili ilginç ayrıntı! Ahmet Ünlü yazdı...
Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri
İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıcılar artık özelleştirebilecek
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
Virüsten ölen kişi et aracında taşındı
BM tarihinde bir ilk! Erdoğan online zirvede konuşacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
AÜ Rektörü Ünüvar'dan 'dijital mesafe' uyarısı
İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi
Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi
Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu
Borcu olanlar dikkat! Banka istedi diye sakın yapmayın
Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki
Toplu sözleşme imzalandı: 745 KHK'li işçi tüm haklara sahip olacak
Emekli promosyonunda büyük yarış
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi
Emekli olmak isteyenler dikkat! İade edilecek...
Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu
Bayram İkramiyesi'nde 'çeyrek altın' detayı!
21 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
3 tekvandocu hayatını kaybetti
Bursa Besaş Ekmek 2 İşçi Alacak
Dünyanın en yaşanılabilir şehri covid-19'a teslim oldu
Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat!
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vali uyardı: Bundan sonra 44 bin 245 Lira ceza kesilecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
Uzaktan eğitim öğrencilerine müjdeyi verdi!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Tatil operatörünün müşterileri farklı otele yönlendirdiği iddiası
Çocuğunu okula göndermek istemeyenler ne yapacak? Dilekçe detayı...
Kadın öğretmenlerden örnek davranış
Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
2005 yılında 4/B'li sözleşmeli personel olan, nasıl emekli olur?
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
'Aylin' yaktı! Paralar uçtu...
Türkiye'ye yaptırıma Merkel freni
Padişahların gizli yolu Topkapı Sarayı’nda ziyarete açıldı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi
Bursa İnegöl Belediyesi Geçici 23 İşçi Alacak
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
Fransızlar böyle duyurdu: Türkler geri döndü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Borçlanma ile kazanılan gün 7 yıl hesabına dahil midir?
Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti
Ceza yazılırken polisin dalgınlığını fırsat bilip kaçtı
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Rusya'nın Covid-19 için ürettiği aşı sadece 168 hastada denendi
Niğde'de korkutan ikinci deprem
Bursa Tarımaş Hayvancılık Geçici 1 İşçi Alacak
Türkiye genelinde okullar 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor
Nasıl yapıldığını bilmeden tükettiğimiz 7 şey! Bunları asla yemeyin
İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçen e-Devlet'te yeni hizmet hazırlığı
'Kart oğlunu başına çal' diyen geline sürpriz karar!
200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor
Faik Öztrak corona virüsü yendi
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Libya ile Türkiye orduyu geliştirme programını başlattı
Koronavirüs yiyeceklerde tespit edildi
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı
İlk ödeme ne zaman?
İşçiler, memur zammını ikiye katladı!
Komşusunu ziyaret etti! Hastaneye kaldırıldı
Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü
Marcao ayrılacak mı? Fatih Terim'den açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür

Benzer Haberler