Anasayfa » İlan » Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 31.12.2019 Sınava Giriş Tarihi: 27.01.2020 Son Başvuru Tarihi: 14.01.2020 Sonuç Açıklama Tarihi: 31.01.2020 Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 20.01.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

https://atauni.edu.tr/

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre müracaatlar alınacaktır.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

4. Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5

Kamu Yönetimi Bölümü mezunu, Temel Eğitim anabilim dalında
yükseklisans yapmış olmak, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Çocuk Gelişimi Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5

Çocuk Gelişimi yada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümlerinden mezun, Çocuk Gelişimi yada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde yükseklisans yapmış olmak.

Makine Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5

Makine Mühendisliği bölümü mezunu, Makine Mühendisliği
alanında yükseklisans yapmış olmak ve lisans sonrası Yükseköğretim kurumlarında 5 yıl ders vermiş olmak.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Gelişim Psikolojisi Arş.Gör. 1 5 Psikoloji lisans mezunu olup, psikoloji alanında tezli yükseklisans yada ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Klinik Psikoloji Arş.Gör. 1 5 Psikoloji lisans mezunu olup, psikoloji alanında tezli yükseklisans yada ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Sosyal Psikoloji Arş.Gör. 1 5 Psikoloji lisans mezunu olup, psikoloji alanında tezli yükseklisans yada ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. Formda ilan numarası ve resmi gazete tarihi mutlaka belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.)

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (onaylı).

7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8. E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
Tasarruf yerine israf
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Çarpıcı açıklamalar...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Müfid Yüksel gözaltına alındı!
İşte milyonların konuştuğu Hasan'ın son hali
Erdoğan'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu FETÖ ile iş birliğidir
Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi
Abdullah Gül KHK ihraçları için ne dedi?
'Babacan ekonomiyi kurtarabilir mi?' Atilla Yeşilada yazdı...
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Temsa’da eve dönüş hazırlığı başladı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi öğrencisi yaşamına son verdi
Küçük kız devletin yakın takibiyle okula döndü
O bakanlıkta FETÖ operasyonu! 33'ü aktif 71 gözaltı..
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
Emekli aylıklarına ilişkin kritik soru ve cevaplar
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
471 bin ek öğrenci için formül bulundu
Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar
Sahte e-Devlet sitesiyle vurgun!
Asgari ücrette sondan 3’üncü olduk!
Metiner, İsmail Saymaz'ın FETÖ tweetlerini gösterince ortalık karıştı

Benzer Haberler