Anasayfa » İlan » Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

4- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler

kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası- >İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer

alan)

9) İlan metni,

10) Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem

arz etmektedir.

Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere, yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10.madde hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar >Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası- >İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Adayın ÜAK'ya Doçentlik unvanı için başvuru yaptığı tarih ile kadro ilanına başvurduğu tarih arasında A1 -A5'den en az 50 puan almış olduğunu gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarının ayrıca belirtildiği belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere, yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10.madde hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası- >İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

GENEL NOTLAR:

İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

DUYURULUR.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi: 31.12.2019

Bitiş Tarihi : 14.01.2020

BİRİMİ ANABİLİM DALI /
PROGRAMI
UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
AYDIN MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Levhalı ve Gövde Borulu Isı Değiştiricileri
Konularında Çalışması Olmak.

AYDIN MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Enerji Üzerine Çalışmaları Olmak.

ÇİNE MESLEK
YÜKSEKOKULU
GIDA KALİTE KONTROLÜ
VE ANALİZİ
DOÇENT 1 1

Et Kalitesi ve Et Analizleri Üzerine Çalışması Olmak.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
DOÇENT 2 1

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak. İlgili
Alanda Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak. İlgili
Alanda Çalışmaları Olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ DOÇENT 1 1

Müzeler İle İlgili Çalışması Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANLAMA PROFESÖR 1 1

Kentleşmenin Doğal Alanlar ve Tarım Alanları
Üzerindeki Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANLAMA PROFESÖR 1 1

Kentsel Peyzaj Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1

Süt Teknolojisi ve Gıda Güvenliği Alanında Çalışmaları Olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Dikkat! Almakta olduğunuz ölüm aylığı kesilmesin!..
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
Yapmayın sayın bakan, bu üslup sorunlu!
Meteorolojiden o bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Koca: 'Koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz'
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
MEB, beceri eğitimi faaliyetlerini erteledi
Erdoğan'dan kısıtlama sinyali: 'Mecburen' diyerek açıkladı...
Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu
'Çeyiz parası' alan kız çocuğu, boşanırsa yeniden yetim maaşı alabilir mi?
Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar yeni Navtex ilanı
TCDD'nin demiryolu tekeri 'milli' olacak
15 Temmuz gazileri 'şeref aylığı' talep ediyor
Fransa'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bu ildeki radyolar Halil Sezai şarkıları yayınlamayacak
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif
Müge Anlı'dan ilk açıklama
Bakan Koca açıkladı: Salgın, griple birlikte daha ağır mı seyredecek?
Bir ilde daha kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu
Altında yeni dönem!Rekor üstüne rekor...
19 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Selçuk: 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk
Sağlık kurumlarınca hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacak kişiler
1100 kişi açıktan ve naklen alınacak! İşte kadrolar
Denizli Merkezefendi Temizlik 2 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
'Gözlük takanlara 5 kat daha az korona teşhisi konuluyor'
İstanbul'da 400 bekçi alınacak

Benzer Haberler