Anasayfa » İlan » Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adaylar ilanlarda, belirtilen kadro derecesinin atanma şartını taşıması gerekmektedir. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular ilanda belirtilen birime şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin web (https://www.alanya.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi 30.12.2019 Giriş Sınavı Tarihi 17.01.2020
Son Başvuru Tarihi 13.01.2020 Sonuç Açıklama Tarihi 22.01.2020
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 15.01.2020 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi alanya.edu.tr/">alanya.edu.tr/" target="_blank">https://www.alanya.edu.tr/

(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4-Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları;

14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, yukarıda belirtilen ikinci ve üçüncü madde hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

5- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

6- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

7-Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

8-Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

9- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir.)

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.

10- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK Belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

11- SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

12- Adli sicil kaydı olmadığına dair E-Devlet üzerinden alınan belge.

AÇIKLAMALAR:

1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında E-Devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge ibrazı gerekmektedir.

3- E-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

5- Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

6- Adaylar ilanlarda, belirtilen kadro derecesinin atanma şartını taşıması gerekmektedir.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : Muaf

BİRİMİ BÖLÜMÜ PROGRAMI UNVANI DERECE KADRO SAYISI ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA GÜVENLİK SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 1 - Lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans
mezuniyetinden sonra alanı ile ilgili 2 yıl deneyim sahibi olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA GÜVENLİK SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 - Lisans mezunu olmak, sivil savunma alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA GÜVENLİK SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 - Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla itfaiye alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. Afet
bilinci eğitici eğitmenliği sertifikası sahibi olmak.
ALANYA TİCARET VE
SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALA RI Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 EA İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanı ile ilgili Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında 10 yıl mesleki tecrübeye
sahip olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE ACİL YARDIM Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 1 SAY Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanı ile ilgili Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında
alanında 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

YÜKSEKOKULLAR İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : 80

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVANI DERECE KADRO SAYISI AÇIKLAMA
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngilizce Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında alanı ile ilgili en az 10 yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngilizce Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında alanı ile ilgili en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.

FAKÜLTELER / REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK/UYGULAMALI BİRİM)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : 50

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD / PROGRAMI UNVANI DERECE KADRO SAYISI AÇIKLAMA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasından en az 1 yıl poliklinik tecrübesine
sahip olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1

Yiyecek - İçecek İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti
sonrasında alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER DİŞ HASTALIKLARI
VE TEDAVİSİ
Öğr. Gör. (Uygulama
lı Birim)
6 1

Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlık belgesine sahip olmak. Genel anestezi altındaki hastalara restoratif diş tedavisi yapılması
konusunda uygulama deneyimi olmak.

REKTÖRLÜK - - Öğr. Gör. (Ders Verecek) 3 1

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) görevlendirilmek üzere; Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 3 yıl ders
verme deneyimine sahibi olmak.

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

ALES: 70

Yabancı Dil Puanı: 50

BİRİMİ BÖLÜMÜ PROGRAMI UNVANI DERECE KADRO SAYISI AÇIKLAMA
REKTÖRLÜK - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 6 1 Uluslararası İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere; Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası Erasmus Değişim
Programında çalışmış olmak.
REKTÖRLÜK - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 6 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere; Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında alanında en
az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
REKTÖRLÜK - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 6 1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl deneyimi olmak. Belgelendirmek kaydıyla ulusal/uluslararası araştırma projelerinde
yöneticilik/yürütücülük yapmış olmak.
Kaynak : SGK Rehberi
Dolar 10 ayın zirvesini gördü!
Altındağ’a iki önemli yatırım
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Yıllık iznim hangi ayda 30 güne çıkacak?
Bütün taksiler ‘akıl’lanacak
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti
Berberler pazar günü de çalışabilecek! Danıştay’dan emsal karar…
AK Partili milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi!
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti
Torbada yasada yok, yok! Faturalara erteleme, gazilere ikinci maaş...
Elazığ'da korkutan deprem
Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü
Başvuruda bir aylık süreyi aşanın işsizlik maaşı düşer
Korona virüs elektronik piyasasını da vurdu
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
Emekli ek ödeme oranı ne kadar olacak?
Zam beklentisi ilaç sıkıntısı yarattı!
Faiz indirimi geliyor
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
'Babacan ekonomiyi kurtarabilir mi?' Atilla Yeşilada yazdı...
Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı...
Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
Asgari ücrette sondan 3’üncü olduk!
İstanbul Üniversitesi öğrencisi yaşamına son verdi
Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
İkinci el araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Faizlerde yeni indirim geliyor!
18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
İnternetten altın almayın!
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
Yeni ekonomi paketi geliyor
Müfid Yüksel gözaltına alındı!
Okul müdürü odasında uğradığı saldırıyı anlattı
4 bankaya sigorta cezası
Sabancı Holding, Temsa'nın yüzde 50'sini sattı
Temsa’da eve dönüş hazırlığı başladı

Benzer Haberler