Anasayfa » İlan » Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'newww.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Doçent kadroları daimi statüde olup; yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent kadrolarına başvuru için)

Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)], doktor öğretim üyeliği için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder.

Kadro Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Der.

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanından almış olmak. Siyaset Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Türk siyasal hayatı, demokratikleşme ve siyasal katılım

üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kamu Yönetimi veya Siyaset

Bilimi ve Kamu Yönetimi alanından almış olmak. Siyasal modernleşme ve siyasal kültür üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yapay zeka ve optimizasyon algoritmaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Uygulamalı

Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve

Finans

Bankacılık ve

Finans

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Bankacılıkta dijital dönüşüm, elektronik para sistemleri ve finansal gelişme üzerine çalışmaları bulunmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler