Anasayfa » Medya Haberleri » 80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru şartları!.

80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru şartları!.

80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru şartları!.

Tarih :
80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru şartları!.
Taşeron işçiler ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki 80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri nelerdir? Taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi.80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Başkan Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir.

TAŞERON VE KİT İÇİN SON DAKİKA HABERLERİ

KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

.

KİT'LERE BAŞVURU DA İSTENİLECEK ŞARTLAR?

Adaylar kadroya geçiş aşamasında daha önceki belirlenen başvuru kriterleri esas alınarak. Başvuru alınacak ve sınavlara tabi olarak atanmaları gerçekleşecek. Buna göre;

2 yıl boyunca kesintisiz görev yapmış şartı aranacak. Bu sürede zorunlu kesintiler hariç tutulacak.

Başvurular sonrası sözlü ve yazılı sınavdan başarılı olma şartı aranacak. Bu konuda yönetim kurulu yetkili olacak.

4 Aralık 2017 kriteri kit işçilerine de uygulanacak.

Kontenjanlar Bakanlık tarafından belirlenen sayı kadar olacak. (7. madde 1. fıkrası uygulanmayacak.)

Başvuru sahiplerinden aranacak şartlar için 375 sayılı khk'da yer alan 23. madde esasları dikkate alınacak.

.

KİT'LERİN KADROYA ALINMASI İÇİN SINAV YAPILACAK

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentileri devam ediyor.

TAŞERON İŞÇİSİNE EK ÖDEME MÜJDESİ

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi'ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ İÇİN YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek..

2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafındna belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşlanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci mddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.

Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

.

GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarili ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işçilerde ve/veya kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinğin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir.

2020 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde , yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.

FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR

Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir."

.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

KİT'İN SERMAYESİ KİME AİT?

Önceleri sermayelerinin tamamı devlete ait olurken, daha sonraları yapılan yasal bir değişiklikle özel kesimle ortaklık şeklinde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla artmıştır. Önceleri özel sermaye birikiminin ve müteşebbis sınıfının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan KİT'ler, sonraları süreklilik kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı bir yer tutmaya başlamıştır.

ÖZELLEŞTİRİLEN KİT'LER VAR

1980'lerin ikinci yarısından sonra KİT'lerin Özelleştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. KİT'ler daha sonra 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmişlerdir. Yasada Kamu İktisadi Teşebbüsü terimi bir üst kavram olarak kabul edilmiş ve KİT'lerin İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)'ndan oluştukları belirtilmiştir. Her ikisinin de sermayesi devlete aittir. Bir de sermayesi başka bir KİT'e ait olan kamu girişimleri vardır. Bunlar arasında Kamu Müesseseler ile Bağlı Ortaklıklar yer almaktadır.

.

Kaynak : Takvim
Mirasçı vefat edenin bankadaki parasını nasıl alabilir?
Türkiye bir ilki başardı: Dünyada ilk sürü SİHA operasyonu
Bakanlıktan 81 ilimize yeni korona genelgesi
CHP ile İnce arasında ipler kopuyor
Ordu’da fındık işçisi de üreticiler de memnun
Koronavirüs 100 milyon yeni yoksul yarattı
60 yaş ve üstü aktif hasta sayısının en yüksek olduğu iki il
Karayalçın'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!
Memurların temmuz zammı gitti!
Analistler 'işsizlik rakamları'na ne dedi?
Son dakika... Bursa’da skandal düğün!
Nüfus memurlarından inanılmaz sahtekarlık
Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...
Merkez Bankası'ndan yeni hamle... Dolar 7,25'e kadar düştü
Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Çalışanda virüs çıktı, Büyükelçilik kapatıldı
Deva lideri Babacan'dan ucuz banka kredilerine ilişkin şok iddia!
İkinci dalga olursa: Bunları yapmazsak kış çetin geçecek
Kabine toplandı... Gündem 'okulların açılması'
Karantinada olmaları gerekiyordu, tatile giderken yakalandılar
Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
İstifasını açıkladı!
Konut satışı ve kiralanmada yeni dönem: 4 şart geliyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Faiz alınmayacak
Bakan uyarıyor, Gaziantep uymuyor

Benzer Haberler