Gelecek Partisinin programında EYT ve 3.600 ek gösterge var mı?

Gelecek Partisinin programında EYT ve 3.600 ek gösterge var mı?

Tarih :
Gelecek Partisinin programında EYT ve 3.600 ek gösterge var mı?

Gelecek Partisi'nin parti programının " Sosyal Güvenlik: Yarınların Güvencesi " başlıklı bölümünde sosyal güvenlik politikalarının nasıl olacağını görüyoruz. Şimdi de programda sosyal güvenlik ile ilgili yer alan konuları başlıklar halinde açıklayalım.

Sosyal ve ekonomik güvence sunmak devletin temel görevidir

Bireylerin yarınından emin olmasını ve kendisini güven içinde hissetmesini sağlayan en önemli araçlardan biri olan sosyal güvenlik, sosyal refah altyapısının sağlanmasına en büyük katkıyı sunar. Primli ve primsiz sistemler aracılığı ile ülke halkının tümüne ihtiyacı olduğunda sosyal ve ekonomik güvence sunmak devletin temel görevleri arasındadır.

Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanamamıştır

Ülkemizde üç ayrı kurum tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiş ancak birleşme fiziksel olarak gerçekleşmesine rağmen, norm ve standart birliği kısmen sağlanabilmiştir.

Sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği ciddi bir tehdit altında

Öte yandan yüksek işsizlik oranları, kayıt dışı istihdam ve prim tahsilatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği ciddi bir tehdit altında olup, finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden her yıl önemli miktarda transfer yapılmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemi sadeleştirilecek

Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan sosyal güvenlik sistemi sadeleştirilerek, basit, hakkaniyetli ve etkin bir yapıya kavuşturulacak, kurumsal birliktelik sağlanacaktır.

SGK sahip olduğu finans ve finans dışı varlıklar ile prim gelirlerini aktif ve verimli bir şekilde değerlendirememekte

Sosyal Güvenlik Kurumu dünyada ulusal kapsam oranı en yüksek sosyal sigorta kurumlarının başında gelmektedir. Bununla birlikte, Kurum sahip olduğu finans ve finans dışı varlıklar ile prim gelirlerini aktif ve verimli bir şekilde değerlendirememektedir. Kurumun daha dinamik bir fon yönetim işlevi kazanması sağlanacaktır.

Sosyal sigorta prim tabanını genişletilecek

Sosyal sigorta prim tabanını genişleten, sisteme girişi kolaylaştıran, sade, basit, üretim ve istihdam dostu bir sosyal güvenlik altyapısı kurulacaktır.

Kayıt dışılıkla tavizsiz ve etkin mücadele yapılacak

Kayıt dışılıkla tavizsiz ve etkin mücadele yapılacak, böylelikle prim tahsilatları artırılacaktır.

Kıdem tazminatına ilişkin adımlar atılacak

Kıdem tazminatına ilişkin olarak çalışanların kazanılmış haklarını koruyan ve sistemin işlerliğini geliştiren adımlar atılacaktır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma şartları hafifletilerek Fon’un en temel misyonu olan işsizliğin arttığı kriz zamanlarında kırılgan kesimlerin asgari mali güvencelerinin sağlanması hedeflenecektir.

Programda EYT ve 3600 ek gösterge yok

Programda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili her hangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Yine 3600 ek gösterge verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini görüyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler