Anasayfa » İlan » Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

(Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

(1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları

(1) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi

13.12.2019

27.12.2019

07.01.2020

10.01.2020

16.01.2020

www.ibu.edu.tr

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi

İstenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Fotoğraf (1 adet)

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi

7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

8) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

9) Öğrenci Durum Belgesi (Arş.Gör. kadrosu başvurusu için)

10) Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge (Öğr.Gör. kadrosu başvurusu için)

11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Açıklamalar

* E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.

* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi

beyan etmeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler