Anasayfa » Medya Haberleri » Evlat Edinme Nedir?Şartları ,süre ve tüm merak edilen ayrıntılar...

Evlat Edinme Nedir?Şartları ,süre ve tüm merak edilen ayrıntılar...

Evlat Edinme Nedir?Şartları ,süre ve tüm merak edilen ayrıntılar...

Tarih :
Evlat Edinme Nedir?Şartları ,süre ve tüm merak edilen ayrıntılar...
Soru 1: Evlat Edinme Nedir?

Evlat edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Soru 2: Evlat Edinme Koşulları Nelerdir?

Evlât edinmede;
-Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
-Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
-Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az onsekiz yaş büyük olması,
-Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
-22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
-Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
-Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları koşulları aranır.

Evli Olmayan Kişinin Evlat Edinmek İstemesi Koşulu;
Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulu aranır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Eşlerden birinin, diğerinin çocuğunu evlât edinebilmesi için;
En az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulları aranır. Evli Olan Eşin Tek Başına Evlat Edinme Koşulu:
Otuz yaşını doldurmuş olan eşin, tek başına evlât edinebilmesi için; Diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da Mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden, birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi, Türk Medeni Kanunun 306. maddesine göre, en az 5 yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Soru 3: Evlat edinmek Üzere Nereye Başvurulur?

-Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
-Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
-Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunurlar.

Soru 4:Başvuru Randevusuna Gelirken Getirilmesi Gereken Belge Var mı?

Bilgilendirme başvurusuna gelirken herhangi bir belge getirilmesi beklenmemektedir. Bu görüşmede, evlât edinilecek küçüklerin özellikleri ile evlât edinmenin sosyal ve hukuki sonuçları hakkında kapsamlı olarak bilgi verilmektedir.

Soru 5: Evlat Edinmek İçin Nasıl Başvurulur?

-Başvuru, önceden randevu alınarak ve şahsen yapılır.

-Eşler birlikte başvuruda bulunmalıdır. -Bilgilendirme görüşmesinde evlat edinmeye karar verilmesi ya da genel anlamda başvuru için uygun koşulları taşımaları halinde “İlk Görüşme Formu” düzenlenir. -Hazırlanması gereken belgelerin listesi verilir.

Soru 6: Belgelerin Teslimi İçin Belli Bir Süre Var mı?

Belgelerin başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde belgelerini sunmayanların başvuruları işleme konulmaz. Belgelerin sunulduğu tarih ve saat, sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi sıralamasında esas alınır.

Soru 7: Evlat Edinme İnceleme Süreci Nasıl Olur?

Belgelerin tesliminden itibaren en geç altı ay içinde başvuru sahipleri yerleşim yerinde ziyaret edilerek sosyal inceleme süreci başlatılır.

İnceleme sürecinde; başvuru sahiplerinin evlat edinilecek bir çocuk için uygun ebeveyn olma durumu, varsa birlikte yaşadıkları kişilerin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin karşılıklı birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri, küçükten beklentileri, evlât edinmeye bakış açısı, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlât edinilmek istenilen küçüğün özellikleri, başvuru sahibinin veya varsa çocuklarının tavır ve düşünceleri… gibi hususlar kapsamlı olarak değerlendirilecektir.

Soru 8: Çocuk, evlat edinecek aile yanına hemen yerleştiriliyor mu?

Evlat edinmeye uygun olduğu değerlendirilen ailelerimizin sayısının fazla olması, buna karşılık korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızdan hukuksal durumları evlat edinmeye uygun olanlarının sayıca az olması nedeniyle ailelerimiz sırada beklemektedir.

Öncelikle sırada bekleyen evlat edinme aileleri ile görüşülerek ve evlat edinmek üzere müracaat edenlerle yapılan görüşmelerde beklentilerinin çok yönlü değerlendirilmekte, Koruyucu Aile olmaları yönünde de bilgilendirme yapılmakta, bir çocuğun aile yanında büyümesinin ve gelişimi üzerindeki olumlu etkileri anlatılmaktadır.

Soru 9: Aile yanına yerleştirilen çocuk hemen evlat edinilebilir mi?

Çocuğun evlat edinecek ailenin yanına yerleştirilmesi sonrasında; ana baba çocuk bağının kurulması, uygun ebeveynlik özelliklerini gösterme becerisi, yeni bireyin katılmasının aile dinamiklerine ve çocuğa etkisi, çocuğun, gelişim, sağlık, eğitim durumu… gibi hususlar da dikkate alınarak, yapılan gözlem ve görüşmeler ile belgelere dayanılarak izleme yapılır. Çocuğun evlat edinilebilmesi için <strong>en az bir yıl süre ile </strong>evlat edinecek aile tarafından bakım ve eğitiminin Kurum denetiminde üstlenilmesi gerekmektedir. Sonrasında uygun görülmesi halinde ise mahkeme kararı ile çocuk aile tarafından evlat edinilmektedir.

Soru 10: Her çocuk evlat edinilebilir mi?

Başvuruda bulunan ailelerimizin büyük çoğunluğu kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan tüm çocuklarımızın evlat edindirilebileceğine ilişkin bir yanılgı içinde bulunmaktadırlar. Ancak bir çocuğun evlat edinme hizmetinden yararlandırılabilmesi için durumunun hukuksal olarak uygun olması gerekmektedir.

Soru;11;Evlat edinilen kişi, dosya bilgilerine ulaşabilir mi?

Evet ulaşabilir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 1983 yılında yürürlüğe girmesini takiben arşiv oluşturulmuştur. Önceki yıllara ait arşiv bilgileri ise ilgili kurumlar tarafından devreden belgelerle sınırlıdır. ASP İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Soru;12; Evlat edinme mahkeme kararı olmaksızın doğrudan çocuğun nüfusa kaydının yapılması yasal mıdır?

Evlat edinme yasal bir işlem olup Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bir çocuğun evlat edinilebilmesi sadece ilgili Mahkeme tarafından verilen mahkeme kararına istinaden olur. Bunun dışında yapılan işlemler evlat edinme olarak adlandırılamaz. Bu işlemler soy bağının bozulması kapsamında yer aldığından Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. (Hâkim kararı olmaksızın doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının değiştirilmesi durumunda Türk Ceza Kanununun 231. Maddesinde yer alan “Bir çocuğun soy bağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.)

 

Kaynak : SGK Rehberi
Hiç vaka görülmeyen ilçede ilk vakalar düğünden çıktı
İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
Almanya seyahat uyarısını 4 il için kaldırdı
Patronlara emeklilikte kötü sürpriz! SGK son verdi
İngiltere'de önlemler arttırılıyor! Öksürene kırmızı kart...
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
Bahçeli: CHP'de sular durulmaz
Son dakika...Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı!
Araç alacaklar dikkat!İşte fiyatlarına zam yapan markalar...
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?
Koronavirüs devam ederken bir tehlike daha! Zombi cinsi ortaya çıktı
Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem
3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı
En sağlıksız besinler belli oldu
İşçi, imzaladığı bordroya dikkat etmezse hakkını talep edemez
Ankara'da virüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı
Cumhurbaşkanı 'çalışın' talimatı vermişti... Bugün toplanıyor
Borsada kayıp yüzde 5'i aştı
AK Parti'de büyük dönüşüm başladı
Analistler uyardı: Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
Beyrut'taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Benzer Haberler