Anasayfa » Medya Haberleri » Sokağa tükürmek kayınpedere hakaret değil

Sokağa tükürmek kayınpedere hakaret değil

Sokağa tükürmek kayınpedere hakaret değil

Isparta' da karısından boşanmak isteyen koca, mahkemeye, karısının çöp döktükten sonra sokağa tükürmesinin babasına hakaret saydığı gerekçesiyle kusurlu olduğunu iddia ederek, boşanmak istedi. Yerel mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi ancak, kadının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay, '..kadının sokağa tükürmekten ibaret eylemi tek başına kayınpederine hakaret ve aşağılama kastıyla hareket ettiğini göstermez. diyerek, boşanmaya karar verebilmek için davalının az da olsa kusurlu bulunması gerekir. dedi.

Tarih :
Sokağa tükürmek kayınpedere hakaret değil

Isparta' da karısından boşanmak isteyen koca, mahkemeye, karısının çöp döktükten sonra sokağa tükürmesinin babasına hakaret saydığı gerekçesiyle kusurlu olduğunu iddia ederek, boşanmak istedi. Yerel mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi ancak, kadının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay, '..kadının sokağa tükürmekten ibaret eylemi tek başına kayınpederine hakaret ve aşağılama kastıyla hareket ettiğini göstermez. diyerek, boşanmaya karar verebilmek için davalının az da olsa kusurlu bulunması gerekir. dedi. Böylece, Kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının varlığının kanıtlanmadığını ifade eden Yüksek Mahkeme,yerel mahkeme kararını kaldırarak, tarafları boşamadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 07/03/2019 tarihli, 2018/472 esas, 2019/2401 karar sayılı kararından özetle;

2. Hukuk Dairesi
E: 2018/472 K: 2019/2401 K.T.: 07.03.2019

'...Somut olayda, bölge adliye mahkemesi tarafından kusur tespitinde hükme esas alınan tanık kayınpederinin beyanında, davalı kadının, çöp döktükten sonra sokağa tükürdüğü belirtilmiştir. Davalı kadının, kayınbabaya hakaret veya aşağılama kastıyla hareket ettiği dosya kapsamında ispatlanmamış, diğer tanık anlatımlarının ise soyut olduğu anlaşılmıştır. Davalı kadının sokağa tükürmekten ibaret eylemi tek başına kayınpederine hakaret ve aşağılama kastıyla hareket ettiğini göstermez. TMK 166/1-2 maddesine göre boşanmaya karar verebilmek için davalının az da olsa kusurlu bulunması gerekir. Kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının varlığı kanıtlanmadığına göre davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir....'

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler