Ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Ölüm aylığı, ister işçi olsun ister memur isterse de Bağ-Kur’lu, vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı anlamına geliyor. ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının ölüm tarihi önemli. Burada da kritik tarih, 2008’in Ekim ayı. Peki ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır? Ölüm aylığını kimler alır? Ölüm aylığı nasıl hesaplanır?

Tarih :
Ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Ölüm aylığı, ister işçi olsun ister memur isterse de Bağ-Kur’lu, vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı anlamına geliyor. ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının ölüm tarihi önemli. Burada da kritik tarih, 2008’in Ekim ayı. Peki ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır? Ölüm aylığını kimler alır? Ölüm aylığı nasıl hesaplanır?

SSK’lı, Bağkurlu veya memur olarak çalışan bir kişinin emekli olmadan önce vefat etmesi halinde eşine ve çocuklarına maaş bağlanmaktadır. Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur. Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

Ölüm aylığı nasıl hesaplanır?
Vefat eden sigortalı ise eşine yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Eğer ölen sigortalının hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Ama bir çocuk varsa, çocuğa yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylık oranı ise yüzde 25’dir. Çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylığın üzerine çıkamayacağından eş ve çocuklar arasında belli indirim yapılarak, maaş bağlanır. Anne ve babasının ölümü halinde çocuklara yüzde 50 oranında ölüm aylığı ödenir. Ayrıca ölen sigortalının emekli maaşının yüzde 90’ını aşmayacak şekilde (alt sınır aylık) yakınlarına maaş bağlanır ve bu maaş da eşe 2, çocuğa 1 hisse olarak pay edilir. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Sigortalının vefatı 2008 yılından önce ise hak sahiplerinin ölüm aylığı şartları farklı; sigortalının 2008’den sonra ölümü halinde ise farklıdır.

Kimlere ne kadar ölüm aylığı bağlanır?
- Ölen sigortalının çocuğu bulunmaması ve dul eşin herhangi bir işte çalışmıyor olması halinde eşe yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlanır.

- Hak sahibi bir eş ve bir çocukça; maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır.

- Hak sahibi bir eş ve iki çocuksa; eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da yüzde 25’şer ödenir.

- Hak sahibi bir eş ve 3 çocuksa; maaşın yüzde 40’ı eşe bağlanır, çocuklara ise çocuk başına yüzde 20 hisse düşer.

- Ölen sigortalının anne-babası ise gerekli şartların sağlanması halinde maaşın toplam yüzde 25’i oranında hisse alır.

Kaynak : Yeni Akit

Benzer Haberler