Anasayfa » Medya Haberleri » İşten atılan gemi çalışanının davasını hangi mahkeme bakar?

İşten atılan gemi çalışanının davasını hangi mahkeme bakar?

İşten atılan gemi çalışanının davasını hangi mahkeme bakar?

Deniz ulaşım araçlarında binlerce personel çalışmaktadır. Bu işçilerin işten atılması halinde açılacak davaların hangi iş mahkemesinde görüleceği de zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Yargıtay işte bu konuda emsal bir karara imza attı. Yargıtay'ın emsal kararının ayrıntıları şöyle:

Tarih :
İşten atılan gemi çalışanının davasını hangi mahkeme bakar?

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/34885
Karar : 2019/3318
Tarih : 12.02.2019

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalılara ait gemide elektrik zabiti olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde süresi dolmadan fesh edildiğini ileri sürerek bakiye süre ücreti ile izin ücreti alacağının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekili, görev, yetki ve husumet itirazlarının yanında esasa yönelik taleplerin de haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının çalıştığı işyerinin adresi ile davalıların ikamet adresinin mahkemenin yetki alanının dışında olan Kadıköy-Kartal ilçesi olduğu, bu ilçelere ait iş davalarında yargılama yetkisinin

... İş Mahkemelerinde olduğu, gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Mahkemece davalıların ikametgah adreslerinin Kadıköy-Kartal ilçesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.

Davacı Deniz İş Kanuna tabi çalışan olup anılan Kanunun 46. maddesine göre, hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama limanındaki iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.

Dosyada mevcut iş sözleşmesinin 11. madde hükmünde İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Buna göre Mahkemenin işin esasına girmesi gerekirken yetkisizlik kararı vermesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler