3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?

3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?

Tarih :
3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?
İhbar süresi kaç aydan sonra başlar? İhbar tazminatı tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Eğer işten istifa edilerek ayrılması durumunda ihbar tazminatı alınmaz. Kısacası ihbar tazminatı hem işverenin hem de işçinin mağdur olmamasını sağlayan bir tür garanti parasıdır. Yargıtay sözleşmeyi kim fesh ederse ihbar tazminatını o öder diyerek bir emsal karara imza attı. Yargıtay’ın kararına göre, istifa eden işçi işverenden işten çıkaran işveren de işçiden tazminat alamaz demiş oldu. 1 ay çalışan ne kadar ihbar tazminatı alır? 3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar? 6 ay çalışanın ihbar tazminatı ne kadar? 1,5 yıl çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?,

İhbar süresi kaç aydan sonra başlar? İhbar tazminatı tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Eğer işten istifa edilerek ayrılması durumunda ihbar tazminatı alınmaz. Kısacası ihbar tazminatı hem işverenin hem de işçinin mağdur olmamasını sağlayan bir tür garanti parasıdır. Yargıtay sözleşmeyi kim fesh ederse ihbar tazminatını o öder diyerek bir emsal karara imza attı. Yargıtay’ın kararına göre, istifa eden işçi işverenden işten çıkaran işveren de işçiden tazminat alamaz demiş oldu. 1 ay çalışan ne kadar ihbar tazminatı alır? 3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar? 6 ay çalışanın ihbar tazminatı ne kadar? 1,5 yıl çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?

4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; İhbar tazminatı süreleri işçi 1 aydan 6 aya kadar çalışmışsa 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmışsa 6 hafta ve 3 yıldan uzun sürelerde 8 haftadır. 1 aydan kısa süreli çalışan işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Bu süreler asgari olup sözleşme ile uzatılabilir. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemektedir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle derhal fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi için de geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı alma hakkı doğabilmektedir.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?
İşçinin en son aylık bürüt ücreti (ve yol, yemek parası gibi diğer ücretler dahil) 30'a bölünerek 1 günlük ücreti hesaplanır. Bu ücret ihbar süresinin gün sayısıyla çarpılır. Örneğin işçinin bürüt ücreti 1.500,00 TL ise, bir günlük ücreti 1.500,00 / 30 = 50,00 TL'dir. Bu işçinin 5 aş çalıştığını varsayarsak, 5 aya karşılık gelen ihbar süresinin gün sayısı (2 hafta x 7 = 14 gün) bu tutarla çarpılarak ihbar tazminatının bürüt tutarı bulunur. Bu örnekte bürüt tazminat tutarı 50,00 x 14 = 700,0 TL olacaktır.

 

Kaynak : Yeni Akit

Benzer Haberler