Artık kaplıca parası SGK'dan!

Artık kaplıca parası SGK'dan!

Artık kaplıca parası SGK'dan!

Tarih :
Artık kaplıca parası SGK'dan!

Sosyal Güvenlik Kurumu belli şartlarda alternatif tedavilerin masraflarını da karşılıyor. Bunlardan birisi de kaplıcalar. İşte yararlanma şartları…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayan sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor.

Çalışanların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması bu çalışmalar neticesinde gerçekleşiyor. Yine imkânı olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de bu anlamda devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Bu arada bazı alternatif tedavilerde de SGK vatandaşın masraflarını karşılıyor.

TEBLİĞ DEĞİŞTİRİLDİ

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına aldı. Bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılıyor.
Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

BU ŞARTLAR İSTENİYOR

---*Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmeli.

---*Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bu liste SGK'nın sitesinde mevcut.

---*Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor.

---*Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

---*Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

---*Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR

---*Kaplıcaya gidilmesi için mutat taşıt bedeli üzerinden yol parası

---*Günlük giderler için gündelik. (200 rakamı memur maaş katsayısı ile çarpılıyor)

---*Refakatçı yol ve gündelikleri

Faruk Erdem
Kaynak : Sabah

Benzer Haberler