Anasayfa » Medya Haberleri » 2020 Bütçesi’nde memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

2020 Bütçesi’nde memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

2020 Bütçesi’nde memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

Ahmet Ünlü yazdı....

Tarih :
2020 Bütçesi’nde memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde personele yapılacak birçok ödemeye yer verilmiştir. Bu yazımızda bunlara yer vererek yapılan ödeme tutarlarını ve yapılan artışları açıklamaya çalışacağız.

Memurlara yapılacak harcırah ödemesi artıyor

2020 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 73,25 TL,

-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 66,85 TL,

- Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 56,10 TL,

- Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35 TL,

- Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15 TL

- Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35 TL,

- Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 56,10 TL esas alınır. Geçen yıl bu tutarlarda hiçbir artış yapılmamıştı. Bu yıl yapılan artış ise % 8,72 oranındadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50'si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.

Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar arttı

6245 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

Kadro derecesi 1-4 olanlar 17,20 TL,

Kadro derecesi 5-15 olanlar 16,60 TL.

Bu tazminattan yararlananlardan; Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.

Aylık maktu fazla çalışma ücreti 744 TL’ye yükseldi

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirası’nı,

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirası’nı,

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirası’nı,

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 Türk Lirası’nı,

250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirası’nı,

1.000.001’den fazla olanlar için 559 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirası’nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 744 Türk Lirası’nı geçemez.

Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 155 TL ilave ücret

375 sayılı KHK’de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 28’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 155 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

2020 yılında Tayın Bedeli ne kadar oldu?

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu göstergeler 2019 yılındakilerle aynıdır.

Öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?

2020 yılında ödenecek hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.210 TL olarak belirlenmişti. Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde; “657 sayılı Kanun'un ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır” ifadelerine yer verilmiştir.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin bütün kamu personeline hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak : Yeni Şafak

Benzer Haberler