Bütçe'de öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?

Bütçe'de öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?

Tarih :
Bütçe'de öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?

2020 yılında öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.210 TL olarak belirlenmişti. Bu ödeneğin nasıl ödeneceğine ilişkin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre;

1- Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara % 75'i olan 907,5 TL,

2- Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si olan 605 TL,

hazırlık ödeneği ödenecektir. Bu tarihlerden sonra göreve başlayanlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler