Yüzde 40 engeli bulunanlar kamu kurumlarına nasıl atanabilir?

Yüzde 40 engeli bulunanlar kamu kurumlarına nasıl atanabilir?

%40 engeli bulunanlar kamu kurumlarına nasıl atanabilir?

Tarih :
Yüzde 40 engeli bulunanlar kamu kurumlarına nasıl atanabilir?
Soru: Engel oranım %40. Lise mezunuyum. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna nasıl yerleştirilirim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesinde engelli memur istihdamına yer verilmiş olup, söz konusu 53'üncü maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla da 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde? "Engelli: Doğuştan veya sonradan? bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmüne yer verilmiş,

---*5'inci ve 6'ncı maddelerinde ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS), ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin ise kura usulüne tabi oldukları hususu ile aynı Yönetmeliğin 12'nci maddesinde yerleştirme işlemi için ..................... ile ÖSYM Başkanlığınca müştereken bir Tercih Kılavuzu hazırlanacağı ve yerleştirmeye ilişkin bilgilerin Tercih Kılavuzunda yer alacağı hususları düzenlenmiş olup,

---*Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde ise EKPSS veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir. Bu itibarla, %40 veya üzerinde engelli ve çalışabilir durumda olduğunuzu belgeleyen engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanız halinde

---*Eğitim seviyenize göre ortaöğretim (lise) mezunu olarak engelli memur alımı amacıyla yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına(EKPSS) katılmanız ve daha sonrasında engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak tercih kılavuzunda ilan edilecek kadrolardan şartlarını haiz bulunduklarınıza tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte; İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler