Anasayfa » İlan » Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı

Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı

Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı

Tarih :
Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 11.10.2019
İl SİVAS İlçe SUŞEHRİ Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - B sınıfı
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1) İlan tarihi itibariyle Suşehri ilçesi sınırlarında 6 aydır ikamet ediyor olmak. 2) Word, Excel, Powerpoint ve diğer ofis programları ile Windows İşletim Sistemini bilmek. 3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı çoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak) 4) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olmak), 5) İŞ-KUR'a kayıt yaptırmış olmak. 6) Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak yada Sosyal Hizmetler veya yakın bölümlerden mezun olmak. GENEL ŞARTLAR 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak, 8) 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak. 9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2018-2019) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır.
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler