Anasayfa » İlan » Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi 23.09.2019
Son Başvuru Tarihi 07.10.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.10.2019
Giriş Sınavı Tarihi 09.10.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 10.10.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.karatekin.edu.tr

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO DERECE KADRO ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

2019-

01/01
YAPRAKLI MESLEK YÜKSEK OKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 6 1

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, ÖZEL HUKUK ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, BELGELENDİRMEK KAYDIYLA YÜKSEK LİSANS SONRASI ALANINDA 5 (BEŞ) YIL TECRÜBELİ OLMAK.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 -Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler; Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)

2 - Özgeçmiş,

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

4 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir.)

5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6 - Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

7 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

8 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

9- Tecrübe Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü) (Onaylı)

10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk

başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)

3 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

6- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

YAPRAKLI MYO Abdülhalik Renda Mahallesi, Ankara Cad. Ballıca Kampüsü, A Blok
18200 Merkez/ÇANKIRI
0 (376) 218 11 23

(Dahili / 5026)

yapraklimyo@karatekin.edu.tr

Kaynak : SGK Rehberi
Meclis üyesinin paylaştığı fotoğrafa korona cezası
Tüm memurları ilgilendiriyor! Tarih belli oldu, yazılar hazırlandı
Corona tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, başkan güldürdü
Su tahliyesi için girdikleri kuyuda zehirlendiler: 2 öldü
Kısa yoldan zengin olmak isteyenler bu koyunun peşinde
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler
Meteoroloji uyardı! İşte illere göre hava durumu
Kilosu 150 liradan satılıyor, kadınlara ekonomik kazanç oldu
Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak
Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı
Hastane için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Basketbolda flaş karar! iptal edildi
Kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
2. dalga uyarısı 'Yeniden başlayanlar gelecekle kumar oynuyorlar'
ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7
Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Yarımşar gün izin verilebilir mi?
Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?
20 gündür vaka görülmeyen Elazığ'da vaka 10'a yükseldi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı
Başkent'te kurallara uymayan bir market satışına devam etti
4 İlde koronavirüs yeniden hortladı! Gevşeme pahalıya mal olabilir

Benzer Haberler